logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

 

HOTĂRARI ŞI CONCLUZII

ALE

CURŢII EUROPENE DE JUSTIŢIE ŞI ALE CURŢII DE PRIMĂ INSTANŢĂ

 

HOTĂRâREA TRIBUNALULUI (Camera a doua extinsă) 18 iunie 2019(*) „Ajutoare de stat – Hotărâre pronunțată de un tribunal arbitral constituit sub auspiciile Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID) – Plata de despăgubiri acordate anumitor operatori economici – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă și prin care se dispune recuperarea acestuia – Competența Comisiei”  

 

Pagina de căutare a cazurilor instrumentate de CEJ şi CPI