logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renascDecizii emise de Comisia Europeană pentru România

în domeniul ajutorului de stat

 

 

1. 24.01.2007 - Ajutor de stat N 2/2007 – România - Harta ajutoarelor regionale 2007-2013

 

2. 25.09.2007 – Ajutor de stat C 41/2007 (ex NN 49/2007) - România - pe care România l-a pus în aplicare pentru întreprinderea Tractorul – decizie deschidere investigaţie

 

3. 25.09.2007 - Ajutor de stat C 40/2007 - România - Privatizarea Mittal Steel Roman - decizie deschidere investigaţie

 

4. 10.10.2007 - Ajutor de stat C 46/2007 (ex NN 59/2007) – România - Privatizarea întreprinderii Automobile Craiova – decizie deschidere investigaţie

 

5. 10.10.2007 - Ajutor de stat SA.23158 (ex N 239/2007) – România - Ajutor pentru restructurarea industriei cărbunelui

 

6. 12.12.2007 - Ajutor de stat SA.23858 (ex N 542/2007) – România - Finanţarea proiectelor CDI conform Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II

 

7. 27.02.2008 - Ajutor de stat C 46/2007 (ex NN 59/2007) - România - Privatizarea întreprinderii Automobile Craiova - decizie finală

 

8. 02.04.2008 - Ajutor de stat C 41/2007 (ex NN 49/2007) - România - pe care România l-a pus în aplicare pentru întreprinderea Tractorul – decizie finală

 

9. 30.04.2008 - Ajutor de stat N 767/2007 – România - LIP – Ford Craiova – ajutor regional

 

10. 02.07.2008 - Ajutor de stat N 103/2008 – România - Dezvoltarea regională prin investiţii directe

 

11. 14.07.2008 - Ajutor de stat N 255/2008 – România - Hotărâre privind aprobarea nivelului şi a condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina utilizată în agricultură în anul 2008

 

12. 10.09.2008 - Ajutor de stat C 39/2008 (ex N 148/2008) – România - Ajutor pentru formare în favoarea Ford Craiova - decizie deschidere investigaţie

 

13. 04.05.2009 - Ajutor de stat N 129/2009 – România - Schemă de ajutor de stat privind salvarea agenţilor economici din portofoliul AVAS sau al Ministerului Economiei

 

14. 09.07.2009 - Ajutor de stat N 286/2009 - România - Schemă temporară de acordare a ajutorului de stat sub formă de garanţii (versiunea în limba engleză)

 

15. 15.07.2009 - Ajutor de stat N 318/2009 - România - Schemă de ajutor pentru restructurare destinat IMM-urilor din portofoliul AVAS

 

16. 15.09.2009 - Ajutor de stat C28/2009 - România - Măsuri de sprijin în favoarea lui Oltchim SA Râmnicu Vâlcea - decizie deschidere investigaţie

 

17. 13.11.2009 - Ajutor de stat N478/2009 - România - Garanţia acordată lui Ford România la creditul BEI (versiunea în limba engleză)

 

18. 19.11.2009 - Ajutor de stat C36/2009 - România - Garanţia acordată lui Oltchim SA Râmnicu Vâlcea în conformitate cu prevederile Cadrului comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize financiare şi economice - decizie deschidere investigaţie

 

19. 02.12.2009 - Ajutor de stat C 39/2008 (ex N 148/2008) - România - Ajutor pentru formare în favoarea Ford Craiova - decizie finală

 

20. 03.12.2009 - Ajutor de stat N 467/2009 - România - Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale

 

21. 03.12.2009 - Ajutor de stat N547/2009 - România - Schema cadru naţional temporar de acordare de ajutoare de stat pentru sprijinirea societăţile afectate de actuala criză economică şi financiară

 

22. 17.12.2009 - Ajutor de stat N680/2009 - România - Modificarea primei safe-harbour la garanţia acordată lui Ford România în legătură cu garanţia de stat autorizată prin Decizia Comisiei Europene din 13 noiembrie 2009 - C(2009) 8956 final (versiunea în limba engleză)

 

23. 22.12.2009 - Ajutor de stat N 578/2009 - România - Procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole

 

24. 21.01.2010 - Ajutor de stat N 437/2009 - România - Schemă de ajutor de stat pentru promovarea cogenerării

 

25. 26.05.2010 - Ajutor de stat N155/2010 - România - Acordarea unui ajutor de stat legat de aplicarea unei accize la motorina utilizată în agricultură de 21 euro/l

 

26. 06.07.2010 - Ajutor de stat C 40/2007 - România - Privatizarea Mittal Steel Roman - decizie finală

 

27. 29.07.2010 - Ajutor de stat N173/2010 - România - Modificarea Schemei temporare de acordare a ajutorului de stat sub formă de garanţii (versiunea în limba engleză)

 

28. 30.09.2010 - Ajutor de stat C36/2009 - România - Garanţia acordată lui Oltchim SA Râmnicu Vâlcea în conformitate cu prevederile Cadrului comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize financiare şi economice - decizie finală

 

29. 17.11.2010 - Ajutor de stat N342/2010 - România - Schema de ajutor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor (versiunea în limba franceză)

 

30. 17.11.2010 - Ajutor de stat N341/2010 - România - Realizarea angajamentelor în vederea asigurării bunăstării şi protecţia porcinelor (versiunea în limba franceză)

 

31. 14.12.2010 - Ajutor de stat N303/2010 - România - Schema de sprijin a cinematografiei româneşti (versiunea în limba engleză)

 

32. 17.12.2010 - Ajutor de stat N629/2012 - România - Ajutoare pentru investiţii în reţele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

 

33. 28.01.2011 - Ajutor de stat N372/2010 - România - Ajutor de stat temporar destinat finanţării agriculturii (versiunea în limba franceză)

 

34. 20.04.2011 - Ajutor de stat SA32174 - România - Acordarea unui ajutor de stat temporar în domeniul producţiei primare de produse agricole (versiunea în limba franceză)

 

35. 24.05.2011 - Ajutor de stat SA32551 - România - Prelungirea schemei temporare de acordare a ajutorului de stat sub formă de garanţii (versiunea în limba engleză)

 

36. 23.06.2011 - Ajutor de stat SA30931 (ex. N185/2010) - România - Schema de ajutor privind dezvoltarea infrastructurii de transport aerian - decizie deschidere investigaţie

 

37. 08.07.2011 - Ajutor de stat SA32700 - România - Programul de încurajare a reînnoirii parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate (versiunea în limba franceză)

 

38. 13.07.2011 - Ajutor de stat SA.33134 - România - Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie – decizie finală

 

39. 22.07.2011 - Ajutor de stat SA31662 (ex. 2011/NN) - România - Aeroportul Timişoara: taxele de aeroport şi Wizz Air - decizie deschidere investigaţie40. 25.04.2012 - Ajutor de stat SA.33623 (2012/C) (ex 2011/NN) – România Posibile tarife preferențiale la energia electrică pentru ArcelorMittal

 

41. 11.10.2012 – Ajutor de stat SA.34207 – România - Prima împădurire a terenurilor agricole

 

42. 31.10.2011 – Ajutor de stat SA.30931 (ex. N185/2010) – România - Schema de ajutor privind dezvoltarea infrastructurii de transport aerian – decizie închidere parţială a investigaţiei

 

43. 18.11.2011 – Ajutor de stat SA33429 - România - Acordarea de ajutoare de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

 

44. 22.02.2012 – Ajutor de stat SA.33033 – România – Ajutor de stat în favoarea CN

 

45. 25.04.2012 – Ajutor de stat SA.33451 – România – Presupuse tarife preferenţiale în contractele încheiate de Hidroelectrica SA cu furnizorii de electricitate – decizie deschidere investigaţie

 

46. 25.04.2012 – Ajutor de stat SA.33475 – România – Presupuse tarife preferenţiale în contractile încheiate de  Hidroelectrica SA cu vânzătorii de energie termică şi electrică – decizie deschidere investigaţie

 

47. 25.04.2012 – Ajutor de stat SA.33581 – România - Presupuse tarife preferențiale în contractele încheiate de Hidroelectrica SA cu producătorii industriali - decizie deschidere investigaţie

 

48. 25.04.2012 – Ajutor de stat SA.33623 – România - Tarife preferențiale de energie electrică pentru Arcelor Mittal Galati – Romania – decizie deschidere investigaţie

 

49. 25.04.2012 – Ajutor de stat SA.33624 – România - Tarife preferențiale de energie electrică pentru ALRO Slatina – România – decizie deschidere investigaţie

 

50. 29.05.2012 – Ajutor de stat C28/2009 – România - Măsuri de sprijin în favoarea lui Oltchim SA Râmnicu Vâlcea - decizie finală

 

51. 05.06.2012 – Ajutor de stat SA.34050 – România – înfiinţare de noi linii aeriene cu plecare de pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca

 

52. 19.07.2012 – Ajutor de stat SA.33555 – România - Acordarea de ajutoare pentru compensații reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice și a costurilor gestionării durabile a pădurilor

 

53. 16.10.2012 – Ajutor de stat SA.35053 – România - înfiinţare de noi linii aeriene cu plecare de pe Aeroportul Craiova

 

54. 05.12.2012 – Ajutor de stat SA.34753 – România - Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de gaze cu efect de seră pentru producătorii de energie electrică în temeiul articolului 10c din Directiva ETS

 

55. 17.12.2012 - Ajutor de stat SA.35667 - România - Prelungirea schemei de ajutoare "Dezvoltarea regională prin investiţii directe"

 

56. 17.12.2012 – Ajutor de stat SA.35667 – România - Modificarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

 

57. 27.03.2013 - Ajutor de stat C40-2007 (Corrigendum) - România - Mittal Steel Roman

 

58. 22.05.2013 - Ajutor de stat SA.35908 - România - înfiinţare de noi linii aeriene cu plecare de pe Aeroportul Sibiu

 

59. 27.05.2013 - Ajutor de stat SA.35979 - România - înfiinţare de noi linii aeriene cu plecare de pe Aeroportul Oradea

 

60. 05.06.2013 - Ajutor de stat SA.36336 - România - Accize reduse pentru carburantul utilizat în agricultură

 

61. 26.08.2013 - Ajutor de stat SA.37266 - România - Finanţarea proiectelor CDI din Fondul "European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014" 

 

62. 25.10.2013 - Ajutor de stat SA.37401 - România - Prelungirea până la data de 30 iunie 2014 a hărţii ajutoarelor regionale 2007-2013

 

63. 04.12.2013 - Ajutor de stat SA.37716 - România - Prelungirea Schemei de ajutoare de stat aprobate N 103/2008 (Dezvoltarea regională prin investiţii directe) până la 30 iunie 2014 inclusiv

 

64. 04.12.2013 - Ajutor de stat SA.37721 - România - Prelungirea Schemei de ajutoare de stat aprobate N 578/2009 (Procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole) până la 30 iunie 2014 inclusiv

 

65. 12.12.2013 – Ajutor de stat SA.37558 – România – Proiectul Ro-NET

 

66. 18.12.2013 – Ajutor de stat SA.37422 – România – Ajutor de stat pentru prevenirea şi eradicarea bolilor copacilor

 

67. 18.12.2013 – Ajutor de stat SA.37556 – România – Modificarea Schemei de ajutor de stat pentru producătorii de cartofi afectaţi de bolile plantelor

 

68. 30.01.2014 - Ajutor de stat SA.38019 - România - Finanțarea proiectelor CDI conform Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare II – Prelungirea măsurii cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) (Ajutorul de stat nr. 542/2007)

 

69. 13.03.2014 - Ajutor de stat SA.38037 - România - Ajutoare de stat pentru investiţii în reţelele de transport de electricitate şi gaze naturale

 

70. 09.04.2014 - Ajutor de stat SA.38364 - România - Harta ajutoarelor regionale pentru perioada 2014-2020

 

71. 26.05.2014 - Ajutor de stat SA.38517 - România - Ordin de suspendare a executării deciziei Tribunalului de la Washington în cazul Micula vs. România (versiunea în limba engleză)

 

72. 15.10.2014 - Ajutor de stat SA.39042 - România - Schemă de ajutor de stat privind exceptarea parţială a consumatorilor industriali electro-intensivi de la plata certificatelor verzi aferente cotei obligatorii, conform Legii nr. 220/2008, cu modificările şi completările ulterioare

 

73. 24.10.2014 - Ajutor de stat SA. 38347 - România -Schema pentru credite de export pe termen scurt

 

74. 30.03.2015 – Ajutor de stat SA.38517 – România - Micula v Romania - decizie finală

 

75. 20.04.2015 – Ajutor de stat SA.33475 – România - Presupuse tarife preferenţiale în contractele încheiate de Hidroelectrica SA cu furnizorii de electricitate - decizie finală

 

76. 21.04.2015 – Ajutor de stat SA.41318 – România – Ajutor de salvare pentru Complexul Energetic Hunedoara

 

77. 24.05.2015 – Ajutor de stat SA.39883 – România – Schema de ajutor de stat pentru transport combinat RO-LA

 

78. 28.07.2015 – Ajutor de stat SA.37177 – România - Amendamente la schema de sprijin sub forma certificatelor verzi pentru promovarea producției de energie din surse regenerabile

 

79. 31.07.2015 – Ajutor de stat SA.32963 – România – Aeroportul Cluj – ajutor către Wizz Air - decizie deschidere investigaţie

 

80. 21.10.2015 – Ajutor de stat SA.43393 – România – Schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor produse de seceta severă din perioada aprilie – septembrie 2015 (disponibil doar în limba engleză)

 

81. 13.11.2015 – Ajutor de stat SA.42800 – România – Prelungirea ajutorului pentru închiderea minelor de cărbune din România

 

82. 02.03.2016 – Ajutor de stat SA.33769 – România – Plângere referitoare la presupuse ajutoare de stat acordate de Aeroportul Târgu Mureş Airport în beneficiul Wizz Air și Ryanair - decizie deschidere investigaţie


83.   12.06.2016 SA.33623 (2012/C), SA.33624 (2012/C), SA.33451 (2012/C) and SA.33581 (2012/C) - România - Tarife aplicate de Hidroelectrica (versiune în limba engleză)


84. 08.04.2016 – Ajutor de stat SA.36086 – România – Potențial ajutor de stat în favoarea Oltchim - decizie deschidere investigaţie (decizia nu a fost încă publicată)

 

85. 03.06.2016 – Ajutor de stat SA.36728 – România – Centrala Eoliană Cogealac (decizia nu a fost încă publicată)


86. 03.06.2016 – Ajutor de stat SA.37169 – România – Centrala Eoliană Fântânele Vest (decizia nu a fost încă publicată)


87. 13.12.2017 - Ajutorul de stat SA.49631 – România  - Prelungirea schemei de ajutor pentru transportul combinat tip RO-LA în perioada 2018-2020


88. 18.12.2017 - Ajutor de stat SA.43549 (2017 FC) (2016/NN) (ex 2016/C) – România Presupus ajutor in favoarea CFR Marfă


89. 08.11.2017 -  Ajutor de stat SA. 48345 (2017/N) România-Schemă de ajutoare la înființare pentru rute de pe Aeroportul Tulcea


90. 28.5.2018   -  Ajutorul de stat SA.49203 (2017/N) – România - Aeroportul Internațional Bacău - încredințarea unui serviciu de interes economic general


91. 12.3.2018  -  Ajutor de stat SA.43785 (2018/C) (ex 2015/PN, ex 2018/NN) - România - Ajutor de restructurare pentru Complexul Energetic Hunedoara


92. 08.04.2018 - Ajutor de stat SA.36086 (2016/NN) (ex 2013/CP) - România - Ajutor potențial în favoarea Oltchim SA


93. 08.05.2018  - Ajutorul de stat SA. 48394 (C/2018) (ex 2017/N) – România - Restructurarea Companiei Naționale a Uraniului (CNU)Informaţii comunicate de România

privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu Piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat

(Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare)

  

 

1. 29.05.2007 - Ajutor de stat XR 102/2007 - România - Schema de ajutor de stat regional privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării

 

2. 29.05.2007 - Ajutor de stat XR 103/2007 - România - Schema de ajutor de stat regional privind epurarea apelor uzate urbane şi industriale

 

3. 29.05.2007 - Ajutor de stat XR 104/2007 - România - Schema de ajutor de stat regional privind reciclarea anvelopelor uzate 

 

4. 29.05.2007 - Ajutor de stat XR 105/2007 - România - Schema de ajutor de stat regional privind procesarea deşeurilor de sticlă în vederea reciclării 

 

5. 29.05.2007 - Ajutor de stat XR 106/2007 - România - Schema de ajutor de stat regional privind reciclarea deşeurilor de ambalaje din mase plastice 

 

6. 29.05.2007 - Ajutor de stat XR 107/2007 - România – Schema de ajutor de stat regional privind gestionarea deşeurilor lemnoase şi a rumeguşului provenite de la exploatările forestiere şi pomicole şi din industria de prelucrare a lemnului 

 

7. 21.08.2007 - Ajutor de stat XR 148/2007 - România - Reducerea emisiilor în aer a dioxidului de azot 

 

8. 06.09.2007 - Ajutor de stat XR 150/2007 - România – Schema de ajutor de stat regional privind promovarea tehnologiilor curate şi a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

9. 03.10.2007 - Ajutor de stat XR 160/2007 - România - Schema de ajutor de stat regional acordat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale 

 

10. 25.10.2007 - Ajutor de stat XR 171/2007 - România - Schema de ajutor de stat regional privind reciclarea şi depozitarea deşeurilor provenite din activităţi industriale şi gospodării individuale 

 

11. 08.11.2007 - Ajutor de stat SA.24452 (ex XR 182/2007) - România - Schema de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii 

 

12. 21.01.2008 - Ajutor de stat XS 13/2008 - România - Stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare 

 

13. 01.02.2008 - Ajutor de stat XS 28/2008 - România – Schema de ajutor de stat pentru stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase 

 

14. 01.04.2008 - Ajutor de stat XR 57/2008 - România - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii 

 

15. 23.04.2008 - Ajutor de stat XR 85/2008 - România - Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor 

 

16. 24.04.2008 - Ajutor de stat XR 68/2008 - România - Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin sprijinirea investiţiilor în turism 

 

17. 16.07.2008 - Ajutor de stat XR 105/2008 - România - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderi mari în cadrul POS "Creşterea competitivităţii economice" 

 

18. 28.07.2008 - Ajutor de stat XR 107/2008 - România - Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor 

 

19. 28.07.2008 - Ajutor de stat XR 108/2008 - România - Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare 

 

20. 29.07.2008 - Ajutor de stat XR 109/2008 - România - Schema de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie 

 

21. 08.08.2008 - Ajutor de stat XR 113/2008 - România - Ajutor pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei 

 

22. 18.12.2008 – Ajutor de stat X 158/2008 - România - Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (C&D&I) prin POS „Creşterea Competitivităţii Economice” 

 

23. 15.01.2009 - Ajutor de stat X24/2009 - România - Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile 

 

24. 16.01.2009 - Ajutor de stat XA 27/2009 - România - Sprijin financiar pentru pierderile cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură 

 

25. 20.01.2009 - Ajutor de stat X53/2009 - România - Modificarea Schemei de ajutor de stat regional privind promovarea tehnologiilor curate şi a producerii energiei din surse regenerabile de energie 

 

26. 22.04.2009 - Ajutor de stat X456/2009 - România - Schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică denumită "Bani pentru formare profesională" 

 

27. 22.04.2009 - Ajutor de stat X457/2009 - România - Schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă denumită "Bani pentru completarea echipei" 

 

28. 19.08.2009 - Ajutor de stat X705/2009 - România - Modificarea HG nr. 1680/2008 privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru asigurarea dezvoltării economice durabile 

 

29. 04.06.2010 - Ajutor de stat X249/2010 - România - Schema de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România 

 

30. 13.07.2010 – Ajutor de stat X294/2010 – România - Schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin spijinirea investitiilor in turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013 

 

31. 15.08.2010 – Ajutor de stat X325/2010 – România - Modificarea HG nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile 

 

32. 17.08.2010 - Ajutor de stat XA153/2010 - România - Schema de ajutor de stat în sectorul agricol privind plata primelor de asigurare destinate producătorilor agricoli (versiunea în limba engleză) 

 

33. 25.08.2010 - Ajutor de stat X345/2010 - România - Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013

 

34. 06.10.2010 - Ajutor de stat XA187/2009 - România - Schema de ajutor destinată producătorilor agricoli în vederea colectării cadavrelor de animale  

 

35. 18.05.2011 – Ajutor de stat SA.32784 – România – Ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale 

 

36. 18.05.2011 – Ajutor de stat SA.33030 – România - Modificarea HG nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile 

 

37. 09.08.2011 – Ajutor de stat SA.33493 – România – Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari” în cadrul POS CCE 

 

38. 09.08.2011 – Ajutor de stat SA.33495 – România – „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii” 

 

39. 05.04.2012 – Ajutor de stat SA.34620 – România - Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli de competitivitate” 

 

40. 09.05.2012 – Ajutor de stat SA.34763 – România - Modificarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie 

 

41. 15.06.2012 – Ajutor de stat SA.34989 – România - Schemă de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă denumită "Bani pentru completarea echipei” 

 

42. 19.06.2012 – Ajutor de stat SA.35001 – România - Schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică denumită „Bani pentru formare profesională” 

 

43. 28.09.2012 – Ajutor de stat SA. 35478 – România - Finanțarea Proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare - Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată - STAR 

 

44. 04.10.2012 - Ajutor de stat SA.35532 - România - Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă 

 

45. 11.12.2012 - Ajutor de stat SA.35869 - România - Schema de ajutor de stat pentru implementarea operaţiunii "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere 

 

46. 23.10.2013 – Ajutor de stat SA.37557 – România - Schema de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale

 

47. 07.01.2014 – Ajutor de stat SA.38119 -  România - Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă

 

48. 07.01.2014 – Ajutor de stat SA.38120 – România - HG nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările şi completările ulterioare

 

49. 16.01.2014 – Ajutor de stat SA.38183 – România - Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate

 

50. 16.01.2014 – Ajutor de stat SA.38184 – România - Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere

 

51. 16.01.2014 – Ajutor de stat SA.38185 – România - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

 

52. 16.01.2014 – Ajutor de stat SA.38186 – România - Schemă de ajutor de stat regional privind gestionarea deşeurilor prin tehnologii de reciclare, creşterea producţiei de energie din surse regenerabile de energie şi protecţia resurselor de apă, aplicând tehnologii de preepurare a apelor uzate nepericuloase

 

53. 23.01.2014 – Ajutor de stat SA.38230 – România - Schema de ajutor de stat sub forma de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integranta a implementarii initiativei JEREMIE in Romania

 

54. 30.05.2014 – Ajutor de stat SA.38821 – România - Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

 

55. 21.07.2014 - Ajutor de stat SA.39109 - România - HG nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor 

 

56. 23.09.2014 - Ajutor de stat SA.38544 (2014/X) - România - Ajutor de stat pentru proiectul MIS ETC 993 "Conductă de interconectare a sistemelor naţionale de transport gaze ale Republicii Moldova şi României Iaşi-Ungheni (fostul SA.37064 (2013/PN)) 

 

57. 51.14.10.2014 - Ajutor de stat SA.39634 - România - Schema de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale 

 

58. 31.10.2014 - Ajutor de stat SA.39743 - România - Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie 

 

59. 19.11.2014 - Ajutor de stat SA.40408 - România - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari

 

60. 23.12.2014 – Ajutor de stat SA.40408 – România - Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 

61. 23.12.2014 – Ajutor de stat SA.40409 – România – Schema de ajutor de stat pentru sectorul creșterii animalelor

 

62. 15.01.2015 - Ajutor de stat SA.40526 - România - Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură 

 

63. 07.09.2015 – Ajutor de stat SA.43037 – România - Finanţarea activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operaţional Competitivitate (POC)

 

64. 08.09.2015 – Ajutor de stat SA.43042 – România - Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de IMM și întreprinderile mari

 

65. 10.09.2015 – Ajutor de stat SA.43051 – România - Schema de ajutor de stat pentru finanțarea proiectelor CDI conform programului ”Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare”

 

66. 10.09.2015 – Ajutor de stat SA.43054 – România - Schema de ajutor de stat pentru finanțarea proiectelor CDI conform programului ”Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare”

 

67. 10.09.2015 – Ajutor de stat SA.43055 – România - Schema de ajutor de stat pentru finanțarea proiectelor CDI conform programului ”Participare la organismele și programele internaționale de cercetare în domeniul atomic și subatomic”

 

68. 10.09.2015 – Ajutor de stat SA.43059 – România - Schema de Ajutor de stat pentru finanțarea proiectelor CDI conform programului ”Cercetare dezvoltare și inovare pentru sistemele fluvii, delte, mări – Danubius”

 

69. 10.09.2015 – Ajutor de stat SA.43060 – România - Schema de ajutor de stat pentru finanțarea proiectelor CDI conform programului ”Cooperare europeană și internațională”

 

70. 10.09.2015 – Ajutor de stat SA.43061 – România - Schema de ajutor de stat pentru finanțarea proiectelor CDI conform programului ”Cercetare, dezvoltare și inovare pentru tehnologii în domeniul laserilor de ultra-înaltă putere – ELI-RO”

 

71. 18.09.2015 – Ajutor de stat SA.43118 – România - Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltarii de produse si servicii inovative

 

72. 24.09.2015 – Ajutor de stat SA.43165 – România - Finanțarea proiectelor CDI, conform Programului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare - Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată – STAR

 

73. 05.11.2015 – Ajutor de stat SA.43508 – România - Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltarii de produse si servicii inovative

 

74. 29.01.2016 – Ajutor de stat SA.44373 – România - Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole

 

75. 03.03.2016 – Ajutor de stat SA.44754 – România - Schema de ajutor de stat pentru susținerea producției de filme destinate în special difuzării în sălile de cinematograf

 

76. 01.06.2016 – Ajutor de stat SA.45525 – România - Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie