logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


Consiliul Concurenței a aprobat Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat

Facilitățile acordate de către stat, din surse de stat sau gestionate de către stat întreprinderilor, care au potențialul de a distorsiona concurența și de a afecta comerțul intra-comunitar sunt considerate, în conformitate cu prevederile art. 107 alin (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, a reprezenta ajutoare de stat.

 

Din acest punct de vedere, ajutoarele de stat includ atât facilități acordate direct din bugetul statului, cât și facilități acordate din bugetele autorităților publice locale sau regionale, ale instituțiilor, autorităților sau întreprinderilor de stat, precum și din bugetul comunitar (așa numitele fonduri structurale/comunitare).

 

De aceea, autoritățile Uniunii Europene consideră esențial controlul și monitorizarea tuturor ajutoarelor de stat și de minimis acordate la nivel național, indiferent de furnizorul care le acordă, sursa bugetară din care acestea provin sau obiectivul pentru care sunt acordate.

 

în acest context, una dintre condiționalitățile ex-ante negociată de autoritățile române cu Comisia Europeană și inclusă în Poziția serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea unui Acord de Parteneriat și a unor programe în România în perioada 2014 – 2020, a prevăzut necesitatea creării unui sistem adecvat de înregistrare care să permită monitorizarea cheltuielilor de ajutor de stat, să asigure respectarea regulilor privind ajutorul de stat, şi, în special, să asigure evitarea încălcarii regulii de cumul a ajutorului de stat.”

 

în vederea îndeplinirii condiționalităţii, Consiliul Concurenței, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a proiectat și dezvoltat o bază de date și un sistem informatic asociat unice în care vor fi încărcate măsurile de ajutor de stat şi de minimis acordate în România, din ambele surse de finanțare (națională și comunitară), inclusiv contractele încheiate cu beneficiarii şi plăţile efectuate şi care permite, în principal:

 

- verificarea ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari de ajutor de stat/de minimis, indiferent de sursa de finanțare a alocărilor;

- identificarea și remedierea rapidă a eventualelor încălcări ale legislației naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat;

- generarea de rapoarte rapide, complexe și cu o structură flexibilă, referitoare la măsurile de ajutor de stat/de minimis implementate, finanțările contractate, corecțiile ulterioare etc.

 

Accesul la Registrul ajutoarelor de stat din România – RegAS – este securizat prin parolă și va fi permis utilizatorilor individuali din cadrul următoarelor categorii de instituții:

 

a)  Consiliul Concurenței, inclusiv structurile sale teritoriale;

b)  furnizorii și inițiatorii măsurilor de ajutor;

c)  administratorii și sub-administratorii măsurilor de ajutor;

d)  instituțiile cu rol în controlul și monitorizarea ajutoarelor, inclusiv a celor acordate din fonduri comunitare;

e)  instituțiile implicate în definirea, implementarea și monitorizarea implementării politicilor și strategiilor la nivel național.

 

Dată fiind noutatea sistemului informatic și a bazei de date asociate, diversitatea și volumul mare de informații care vor trebui încărcate și gestionate, numărul mare de instituții utilizatoare și de utilizatori individuali, nevoia de încărcare corectă și în timp util a tuturor datelor, funcționarea RegAS a necesitat reglementare prin Regulament al Consiliului Concurenței.