logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


Aplicaţia interactivă „Registrul Ajutoarelor de Stat din România” (RegAS) a fost dezvoltată de către Consiliul Concurenţei, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în vederea îndeplinirii unuia dintre criteriile necesare respectării condiționalității orizontale privind ajutorul de stat și anume „Existenţa unui sistem adecvat de înregistrare care să permită monitorizarea cheltuielilor de ajutor de stat, să asigure respectarea regulilor privind ajutorul de stat, şi, în special, să asigure evitarea încălcarii regulii de cumul a ajutorului de stat”.

Dezvoltarea și exploatarea BD RegAS oferă furnizorilor de ajutor de stat posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității beneficiarilor ajutoarelor de stat/de minimis și va contribui la diminuarea perioadei de timp alocată în prezent de furnizori pentru verificarea respectării legislației în domeniul ajutorului de stat.

Alimentarea aplicaţiei interactive RegAS cu date provenind atât de la furnizorii care gestionează fonduri comunitare, cât și de la cei care administrează fondurile naționale, permite evidențierea clară a sumelor alocate beneficiarilor, activităților sau sectoarelor economice. De asemenea, permite integrarea într-o singură bază de date a alocărilor acordate cu titlul de ajutor de minimis, indiferent de sursa bugetară.

Instituțiile utilizatoare ale sistemului RegAS sunt:

a) Consiliul Concurenței, inclusiv structurile sale teritoriale;
b) furnizorii și inițiatorii măsurilor de ajutor de stat și de minimis;
c) administratorii și sub-administratorii măsurilor de ajutor de stat și de minimis;
d) instituții cu rol în controlul și monitorizarea ajutoarelor de stat și de minimis, respectiv a fondurilor comunitare;
e) alte instituții.

Accesul utilizatorilor individuali la resursele aplicației se realizează utilizând username-ul și parola generate de către administratorul sistemului informatic.

Dacă întâmpinați probleme la conectarea în aplicație accesați acest link: adm_regas@stsnet.ro

Dacă ați uitat contul de utilizator sau parola accesați acest link: adm_regas@consiliulconcurentei.ro

Modul de funcționare al RegAS este reglementat prin Regulament al Consiliului Concurenței. Textul regulamentului poate fi accesat aici.

Ghidul de utilizare al RegAS poate fi accesat aici.

Pagina de training a RegAS permite noilor utilizatori testarea facilităților puse la dispoziție de sistemul informatic fără riscul afectării informației deja încărcate în bazele de date asociate acestuia. Pagina de training a RegAS poate fi accesată aici.