logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

 

Reglementări comunitare în domeniul agricol şi forestier

 

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR

Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007 - 2013

Regulamentul (CE) nr. 1535/2007 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei agricole

Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentr întreprinderi mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului 70/2001