logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


 

Reglementări fonduri structurale 2007 - 2013

 


Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul european de dezvoltare regională


Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul social european


Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 privind o Grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)


Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, prin care se stabilesc prevederile generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de Coeziune


Regulament (UE) nr. 539/2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară


Regulamentul (CE) nr. 1084/2006, prin care se înfiinţează un Fond de coeziune


Regulamentul (CE) nr. 1085/2006, prin care se înfiinţează un Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA)


Regulamentul (CE) nr. 1828/2006, prin care se stabilesc regulile pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, prin care se stabilesc prevederile generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune, şi pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul european de dezvoltare regională