logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

Consultări în domeniul ajutorului de stat

Procesul de consultare cu Statelor Membre privind evaluarea regulilor specifice acestui domeniu (fitness check)

 

La începutul anului 2019, Comisia Europeană a lansat așa-numitul proces de „fitness check”,  cu rolul de a evalua dacă regulile europene privind ajutoarele de stat sunt în continuare adecvate scopului pentru care au fost instituite și de a stabili dacă acestea au contribuit la realizarea obiectivelor politicii UE 2020. în funcție de rezultatul acestui demers, forul european va decide dacă doar va prelungi principalele regulamente în domeniu sau le va modifica ulterior consultării cu Statele Membre.

în prima etapă din acest proces, au fost transmise fiecărui Stat Membru chestionare cu privire la verificarea aplicării, până ȋn prezent, a normelor privind ajutoarele de stat. în acest sens, Comisia Europeană a prorogat termenele de transmitere a chestionarelor referitoare la evaluarea unor reglementări, astfel:

        -19 iulie 2019 pentru:

Consultarea publică ce acoperă toate regulile de ajutor de stat;

Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru energie şi protecţia mediului;

Liniile directoare privind ajutoarele regionale pentru perioada 2014-2020 (RAG), Hărțile ajutoarelor regionale și dispozițiile aplicabile ajutorului regional conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în contextul articolelor 107 și 108 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii, GBER).

        -31 iulie 2019 pentru:

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

Orientările UE privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene,  precum și dispozițiile aplicabile ajutoarelor pentru aviație conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în contextul articolelor 107 și 108 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii, GBER).Consiliul Concurenței a elaborat un îndrumar referitor la incidența legislației din domeniul ajutorului de stat asupra finanțării infrastructurii sportive sau a activităților sportive.

Acesta se adresează, în principal, autorităților publice centrale sau locale care doresc să încurajeze practicarea sportului de masă și/sau sportul profesionist prin susținerea financiară a unor astfel de activități.  

Ghidul oferă clarificări privind noțiunea de ajutor de stat și prezintă situațiile ce exclud necesitatea aplicării regulilor de ajutor de stat în domeniul sportului (spre ex. finanțarea sportului de masă, a sportului amator, a cluburilor de juniori, cadeți și tineret). Sunt prezentate  și exemple referitoare la pașii de urmat în cazul în care nu sunt aplicabile excepțiile care permit eliminarea caracterului de ajutor de stat.


CONSULTARE PUBLICĂ! Consiliul Concurenței supune spre consultare publică proiectul de Ghid privind incidența legislației de ajutor de stat asupra finanțării activităților sportive. Autoritatea de Concurenţă invită persoanele interesate să transmită Consiliului Concurenței observații și propuneri cu privire la conținutul acestui ghid până la data de 8 februarie 2019, prin poștă, la adresa Piața Presei Libere nr. 1, Corp D1, sector 1, București, Cod Postal 013701, Oficiul Poștal nr. 25, ghișeul 1, sau la adresa de e-mail observatii.ghid@consiliulconcurentei.ro.
CONSULTARE PUBLICĂ! Consiliul Concurenței supune spre consultare publică proiectul de Regulament privind Registrul ajutoarelor de stat (RegAS)
07.11.2014 - Răspuns către Germania - referitor la garanţiile acordate întreprinderilor în dificultate
Consiliul Concurenţei supune spre consultare publică proiectul de Lege privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
Consiliul Concurenţei supune spre consultare publică proiectul de Ordonanţă a Guvernului privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la proiectul de Comunicare privind ajutorul de stat pentru promovarea proiectelor importante de interes european comun
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la Nota privind noţiunea de ajutor de stat
Comisia Europeană a lansat o nouă consultare publică cu privire la revizuirea reglementărilor europene în domeniul ajutoarelor de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare
Comisia Europeană a lansat o nouă consultare publică cu privire la modificarea Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la proiectul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului şi energie 2014-2020
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la modernizarea ajutorului de stat printr-o mai bună evaluare
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la modificarea Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate
Comisia Europeană a lansat o nouă consultare publică cu privire la modificarea Regulamentului de minimis
Comisia Europeană a lansat o nouă consultare publică cu privire la modificarea Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la proiectul de modificare al Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la modificarea Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la ajutorul de stat pentru filme şi alte opere cinematografice
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la modificarea Regulamentului de minimis
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului şi măsurile de sprijin prevăzute de Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutoarele de minimis
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea reglementărilor europene în domeniul ajutoarelor de stat destinate să faciliteze accesul IMM-urilor la capitaluri de risc
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea reglementărilor europene în domeniul procedurilor aplicabile în domeniul ajutorului de stat
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea reglementărilor europene în domeniul asigurării creditelor la export pe termen scurt
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea reglementărilor europene în domeniul exceptărilor pe categorii
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea Orientărilor comunitare pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a reţelelor de comunicaţii în bandă largă
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea Cadrului comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea Cadrului comunitar privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea Cadrului comunitar pentru ajutoarele de stat în domeniul construcțiilor navale
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la aplicarea normelor privind ajutoarele de stat la serviciile de interes economic general