logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


 

Reguli privind serviciile de interes economic general

 


Comunicarea Comisiei - Serviciile de interes economic general în Europa (Jurnalul Oficial C 17, 19.01.2001, p. 4-23) (versiunea în limba engleză).


Comunicarea Comisiei din 26.9.1996 - Serviciile de interes economic general în Europa (Jurnalul Oficial C 281, 26.09.1996, p. 3-1) (versiunea în limba engleză).


Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat sub forma compensaţiilor pentru obligaţia de serviciu public


Decizia Comisiei din 28.11.2005 privind aplicarea art. 86 alin. (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat sub forma compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general