logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

 


Transparenţa întreprinderilor publice

 

 

Directiva Comisiei 2005/81/EC din 28 noiembrie 2005 care modifică Directiva 80/723/EEC privind transparenţa relaţiilor financiare dintre Statele Membre şi întreprinderile publice, ca şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi (Jurnalul Oficial L 312, 29.11.2005, p. 47-48) (versiunea în limba engleză).

 

Textul consolidat al Directivei Comisiei 80/723/EEC din 25 iunie 1980 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre Statele Membre şi întreprinderile publice (versiunea în limba engleză), modificat de:

 

    • Directiva 85/413/EEC din 24 iulie 1985;

    • Directiva 93/84/EEC din 30 septembrie 1993;

    • Directiva 2000/52/EC din 26 iulie 2000;

    • Directiva 2005/81/EC din 28 noiembrie 2005.

 

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că textul consolidat nu reprezintă un act juridic şi are doar menirea de a constitui un instrument de documentare.

 

Directiva Comisiei 2000/52/EC din 26 iulie 2000 care modifică Directiva 80/723/EEC privind transparenţa relaţiilor financiare dintre Statele Membre şi întreprinderile publice (Jurnalul Oficial L 193, 29.07.2000, p. 75-78) (versiunea în limba engleză).

 

Directiva Comisiei 93/84/EEC din 30 septembrie 1993 care modifică Directiva 80/723/EEC privind transparenţa relaţiilor financiare dintre Statele Membre şi întreprinderile publice (Jurnalul Oficial L 254, 12.10.1993, p. 16-18) (versiunea în limba engleză).

 

Directiva Comisiei 85/413/EEC din 24 iulie 1985 care modifică Directiva 80/723/EEC privind transparenţa relaţiilor financiare dintre Statele Membre şi întreprinderile publice (Jurnalul Oficial L 229, 28.08.1985, p. 20-21) (versiunea în limba engleză).

 

Directiva Comisiei Directive 80/723/EEC din 25 iunie 1980 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre Statele Membre şi întreprinderile publice (Jurnalul Oficial L 195, 29.07.1980, p. 35-37) (versiunea în limba engleză).