logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

 


Instrumente specific de ajutor de stat

 

 

Garanţii de stat

 

 

Scrisoarea Comisiei către Statele Membre din 5 aprilie 1989 (SG(89) D/4328) (versiunea în limba engleză).

 

Scrisoarea Comisiei către Statele Membre din 12 octombrie 1989 (versiunea în limba engleză).

 

Nota Comisiei privind aplicarea prevederilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutorului de stat acordat sub forma garanţiilor (Jurnalul Oficial C 71, 11.03.2000, p. 14-18).

 

 

Rate de referinţă/discount şi ratele de recuperare

 

 

Comunicarea Comisiei privind ratele dobânzii aplicabile la recuperarea ajutoarelor de stat acordate ilegal (Jurnalul Oficial C 110, 08.05.2003, p. 21-22) (versiunea în limba engleză).


Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că Comunicarea anterioară rămâne în vigoare numai în ceea ce priveşte executarea de către Statele Membre a ordinelor de recuperare notificate înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004, 21 aprilie 2004.

 

Corrigendum la Comunicarea Comisiei privind ratele dobânzii aplicabile la recuperarea ajutoarelor de stat acordate ilegal (Jurnalul Oficial C 110 of 8.5.2003) (Jurnalul Oficial C 150, 27.06.2003, p. 3) (versiunea în limba engleză).

 

 
Credite de export pe termen scurt

 


Comunicarea Comisiei din 17.09.1997 emisă în baza art. 93 alin. (1) din Tratatul CE privind aplicarea art. 92 şi 93 din Tratat în cazul asigurării creditelor de export pe termen scurt

 

Comunicarea Comisiei din 02.08.2001 de modificare a Comunicării Comisiei emisă în baza art. 93 alin. (1) din Tratatul CE privind aplicarea art. 92 şi 93 din Tratat în cazul asigurării creditelor de export pe termen scurt

 

Comunicarea Comisiei din 22.12.2005 adresată Statelor Membre de modificare a Comunicării în temeiul articolului 93 alineatul (1) din Tratatul CE privind aplicarea articolelor 92 şi 93 din Tratat în cazul asigurării creditelor de export pe termen scurt

Comunicarea Comisiei din 07.12.2010 de modificare a perioadei de aplicare a Comunicării Comisiei adresate Statelor Membre în temeiul art. 93 alin. (1) din Tratatul CE privind aplicarea art. 92 şi 93 din Tratat în cazul asigurării creditelor de export pe termen scurt

Comunicarea Comisiei din 21.04.2012 de modificare a Comunicării Comisiei către Statele Membre în temeiul art. 93 alin. (1) din Tratatul CE privind aplicarea art. 92 şi 93 din Tratat în cazul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt