logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renascReguli sectoriale

 

 

Radiodifuziune

 

Comunicarea Comisiei privind aplicarea reglementărilor din domeniul ajutorului de stat serviciului public de radiodifuziune (Jurnalul Oficial C 320, 15.11.2001, p. 5-11).

 


Cinematografie şi alte opere audiovizuale


Comunicarea Comisiei din 28.01.2009 privind criteriile de evaluare a ajutoarelor de stat stabilite în Comunicarea Comisiei privind anumite aspecte juridice legate de producţiile cinematografice şi alte producţii audiovizuale (Comunicarea privind cinematografia) din 26 septembrie 2001

 

Comunicarea Comisiei din 16.02.2002 către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul European Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor privind anumite aspecte legale legate de cinematografie şi alte opere audiovizuale

 

Comunicarea Comisiei din 30.04.2004 către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul European Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor, în continuarea Comunicării Comisiei privind anumite aspecte legale legate de cinematografie şi alte opere audiovizuale (Comunicarea Comisiei în domeniul cinematografiei)

 

Comunicarea Comisiei din 13.06.2007 privind prelungirea aplicării Comunicării referitoare la continuarea aplicării Comunicării Comisiei privind anumite aspecte juridice legate de producţiile cinematografice şi alte opere audiovizuale (Comunicarea Comisiei în domeniul cinematografiei)Cărbune

 

Decizia Comisiei 3632/93/ECSC din 28 decembrie 1993 privind stabilirea reglementărilor  comunitare în domeniul ajutorului de stat pentru industria carboniferă (Jurnalul Oficial L 329, 30.12.1993, p. 12-18) (versiunea în limba engleză).

 

Decizia Comisiei 341/94/ECSC din 8 februarie 1994 pentru implementarea Deciziei 3632/93/ECSC privind stabilirea reglementărilor  comunitare în domeniul ajutorului de stat pentru industria carboniferă (Jurnalul Oficial L049, 19.02.1994, p. 1-30 (versiunea în limba engleză).

 


Industria autovehiculelor

 

Cadrul comunitar privind ajutorul de stat în industria autovehiculelor (Jurnalul Oficial C 279/1, 15.09.1997 p. 1-8) (versiunea în limba engleză).

 


Industria constructoare de nave

 

Comunicarea Comisiei din 03.07.2008 privind prelungirea Cadrului comunitar privind ajutoarele de stat acordate în industria construcţiilor de nave

Comunicarea Comisiei din 24.10.2006
privind prelungirea Cadrului comunitar privind ajutoarele de stat acordate în industria construcţiilor de nave

Cadrul comunitar
privind ajutoarele de stat acordate în industria construcţiilor de nave


Regulamentul Consiliului nr. 1177/2002 din 27 iunie 2002 privind implementarea unui mecanism de protecţie temporar în domeniul construcţiilor navale (Jurnalul Oficial L 172, 02.07.2002, p. 1-3) (versiunea în limba engleză).

 

Regulamentul Consiliului nr. 502/2004 din 11 martie 2004 care modifică Regulamentul Consiliului nr. 1177/2002 privind implementarea unui mecanism de protecţie temporar în domeniul construcţiilor navale (Jurnalul Oficial L 81, 19.03.2004, p. 6-7) (versiunea în limba engleză).


Regulamentul Consiliului nr. 1540/98 de stabilirea a unor noi reguli referitoare la ajutorul de stat în domeniul construcţiilor navale (Jurnalul Oficial L 202, 18.07.1998, p. 1-10) (versiunea în limba engleză).


Regulamentul Consiliului nr. 1013/97 privind ajutorul de stat în favoarea restructurării anumitor şantiere navale (Jurnalul Oficial L 148 , 06.06.1997 p. 1-3) (versiunea în limba engleză).


Scrisoarea Comisiei către Statele Membre din 3 ianuarie 1989 care modifică Scrisoarea din 10.06.1997 (versiunea în limba engleză).


Acordul privind respectarea condiţiilor normal competitive în industria construcţiilor şi reparării navelor comerciale, 31.12.1995 (versiunea în limba engleză).


Anexa 1          Anexa 2          Anexa 3          Anexa 4

 

Scrisoarea Comisiei către Statele Membre din 19 martie 1992 (versiunea în limba engleză).

 

Scrisoarea Comisiei către Statele Membre din 26 mai 1988 (versiunea în limba engleză).

  


Industria siderurgică

 

Cadrul comunitar privind anumite sectoare ale industriei siderurgice nereglementate de Tratatul CECO (Jurnalul Oficial C 320, 13.12.1988, p. 3) (versiunea în limba engleză).

 

Decizia Comisiei 2496/96/ECSC privind implementarea reglementărilor comunitare în industria siderurgică (Jurnalul Oficial L 338, 28.12.1996, p. 42-47) (versiunea în limba engleză).

 


Industria fibrelor sintetice

 

Comunicarea Comisiei către Statele Membre: Cadrul multisectorial privind ajutorul de stat regional în cazul proiectelor mari de investiţii – Codul ajutoarelor de stat acordate în industria fibrelor sintetice – Cadrul comunitar privind ajutoarele de stat acordate în industria autovehiculelor (Jurnalul Oficial C 368, 22.12.2001, p. 10) (versiunea în limba engleză), care a extins:

 

Codul ajutoarelor de stat acordate în industria fibrelor sintetice, 30.3.1996 (versiunea în limba engleză).

 

Nota Comisiei privind extinderea perioadei de valabilitate a Codului ajutoarelor de stat acordate în industria fibrelor sintetice (Jurnalul Oficial C 24, 29.01.1999, p. 18) (versiunea în limba engleză).

 


Ajutorul de stat pentru dezvoltarea rapidă a reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă


Orientările comunitare pentru aplicarea normelor privind ajutorul de stat în cazul dezvoltării rapide a reţelelor în bandă largă