logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

 


Reglementări orizontale

 


Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare şi dezvoltare

 

Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare

 

Comunicarea Comisiei privind prelungirea aplicării prevederilor Cadrului comunitar privind ajutorul pentru cercetare, dezvoltare şi inovare


Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare şi dezvoltare (Jurnalul Oficial C 45 din 17.02.1996, p. 5-16) (versiunea în limba engleză).Capitalul de risc


Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru promovarea investiţiilor în capitalul de risc în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii


Comunicarea Comisiei privind ajutorul de stat și capitalul de risc (Jurnalul Oficial C 235, 21.08.2001, p. 3-11) (versiunea în limba engleză).

 


Ajutorul de stat pentru protecţia mediului

 

Orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului

 

Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului (Jurnalul Oficial C 37, 03.02.2001, p. 3-15).
 


Ajutorul pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate

 

Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate

 

Liniile directoare comunitare privind ajutorul pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, 23.12.1994 (Jurnalul Oficial C 368, 23.12.1994, p. 12-20) (versiunea în limba engleză).

 

Liniile directoare comunitare privind ajutorul pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate (Notă către Statele Membre incluzând propuneri pentru adoptarea unor măsuri) (Jurnalul Oficial C 288, 09.10.1999, p. 2-18) (versiunea în limba engleză).

 

Corrigendum la Liniile directoare comunitare privind ajutorul pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate (Jurnalul Oficial C 121, 29.04.2000, p. 29) (versiunea în limba engleză).Ajutoare de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri)

 

Liniile comunitare privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), (Jurnalul Oficial C 213, 23.7.1996, p.4-9) (versiunea în limba engleză).

 

Recomandarea Comisiei 96/280/EC din 3 aprilie 1996 referitoare la definirea întreprinderilor mici şi mijlocii (Jurnalul Oficial L 107, 30.04.1996, p. 4-9+ Anexa) (versiunea în limba engleză).Ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă

 

Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă (Jurnalul Oficial C 334, 12.12.1995, p. 4) (versiunea în limba engleză).

 

Nota Comisiei privind monitorizarea ajutoarelor de stat şi reducerea costului forţei de muncă (Jurnalul Oficial OJ C 1, 03.01.1997, p.10) (versiunea în limba engleză).

 Ajutorul de stat pentru formare profesională

 

Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru formare profesională (Jurnalul Oficial C 343, 11.11.1998, p. 10-16) (versiunea în limba engleză).

 


Ajutorul de stat regional

 

Cadrul multisectorial privind ajutorul de stat regional în cazul proiectelor mari de investiţii (Jurnalul Oficial C 107, 07.04.1998, p. 7-18) (versiunea în limba engleză).

 

Comunicarea Comisiei către Statele Membre cu privire la legătura dintre politicile regionale şi cele de concurenţă: Creşterea concentrării şi a consistenţei mutuale (Jurnalul Oficial C 90, 26.03.1998, p. 3-8) (versiunea în limba engleză).


Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007 – 2013Ariile urbane defavorizate

 

Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru întreprinderile care activează în zonele urbane defavorizate (Jurnalul Oficial C 334, 12.12.1995, p. 4) (versiunea în limba engleză).


Nota Comisiei privind expirarea Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru întreprinderile care activează în zonele urbane defavorizate (notificată sub numărul C(2002) 1806) (Jurnalul Oficial C 119, 22.05.2002, p. 21) (versiunea în limba engleză).