logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

 


Exceptări în bloc

 

 

Prelungirea valabilităţii exceptărilor de la obligaţia de notificare aplicabile IMM-urilor, formării profesionale şi ocupării forţei de muncă până la data de 30 iunie 2008

 

Decizia Comisiei din 20 iunie 2008 privind prelungirea anumitor decizii în domeniul ajutorului de stat: Jurnalul Oficial L 164 of 25.6.2008, p. 43 (versiunea în limba engleză).

 

Regulamentul Comisiei nr. 1976/2006 din 20 decembrie 2006 care modifică Regulamentul (CE) nr. 2204/2002, (CE) nr. 70/2001 şi (CE) nr. 68/2001 referitor la prelungirea perioadelor de aplicare (Jurnalul Oficial L 368 din 23.12.2006, p. 85).Ajutor de stat pentru formarea profesională

 

Regulamentul Comisiei nr. 68/2001 din 12 ianuarie 2001 referitor la aplicarea prevederilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutorul de stat pentru formarea profesională (Jurnalul Oficial L 10, 13.01.2001, p. 20-29).

 

Regulamentul Comisiei nr. 363/2004 din 25 februarie 2004 care modifică Regulamentul (CE) nr. 68/2001 privind aplicarea prevederilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutorul de stat pentru formarea profesională (Jurnalul Oficial L 63, 28.02.2004, p. 20-21).

 


Ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii

 

Regulamentul Comisiei nr. 70/2001 din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea prevederilor  articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii (Jurnalul Oficial L 10, 13.01.2001, p. 33-42).

 

Regulamentul Comisiei nr. 364/2004 din 25 februarie 2004 care modifică Regulamentul (CE) nr. 70/2001 privind extinderea scopului acestuia prin includerea ajutorului de stat pentru cercetare şi dezvoltare (Jurnalul Oficial L 63, 28.02.2004, p. 22-29).


Regulamentul Comisiei nr. 1857/2006 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea prevederilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care activează în domeniul producţiei agricole, care modifică Regulamentul (CE) nr. 70/2001 (Jurnalul Oficial L 358, 16.12.2006, p. 3–21).

 


Ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă

 

Regulamentul Comisiei nr. 2204/2002 din 12 decembrie 2002 privind aplicarea prevederilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă (Jurnalul Oficial L 337, 13.12.2002, p. 3-14).

 

Corrigendum la Regulamentul Comisiei nr. 2204/2002 din 12 decembrie 2002 privind aplicarea prevederilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă (OJ L 337 of 13.12.2002), (Jurnalul Oficial L 349, 24.12.2002, p. 126) (versiunea în limba engleză).

 


Ajutorul de stat regional

 

Regulamentul Comisiei nr. 1628/2006 din 24 octombrie 2006 privind aplicarea prevederilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutorul de stat regional de investiţii (Regulamentul de exceptare privind ajutorul de stat regional), (Jurnalul Oficial L 302 of 01.11.2006, p. 29).

 


Exceptări de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană

 

Regulamentul (CE) nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu Piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare)

 

Regulamentul (UE) nr. 1224/2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 800/2008 cu privire la perioada de aplicare a acestuia

 

Fişă de informaţii pentru ajutoarele acordate în domeniul cercetării şi dezvoltării, în conformitate cu obligaţiile extinse de raportare prevăzute la articolul 9 alineatul (4)

 

Fişă de informaţii pentru ajutoarele acordate în favoarea proiectelor mari de investiţii, în conformitate cu obligaţiile extinse de raportare prevăzute la articolul 9 alineatul (4)

 

Fişă de informaţii pentru ajutoare acordate, în conformitate cu obligaţia de raportare prevăzută la articolul 9 alineatul (1)