logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

 


Reguli procedurale

 


Comunicări către Statele Membre şi note publice referitoare la probleme procedurale

 

Regulamentul (UE) nr. 734/2013 de modificare al Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE


Regulamentul (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE

 

Regulamentul (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din TFUE (versiune consolidată, neoficială)


Comunicarea Comisiei privind expirarea anumitor documente de politică în domeniul ajutorului de stat (Jurnalul Oficial C 115, 30.04.2004, p. 1-2) (versiunea în limba engleză).

 


Obligaţia de notificare şi consecinţele încălcării acestei obligaţii

 

Notificarea ajutoarelor de stat, în conformitate cu prevederile articolului 93 (3) [actualmente 88 (3)] din Tratatul CE: nerespectarea obligaţiilor Statelor Membre, 30.9.1980 (versiunea în limba engleză). 


Comunicarea Comisiei, 24.11.1983 (versiunea în limba engleză).


Comunicarea Comisiei privind cumularea ajutoarelor acordate pentru diverse obiective (Jurnalul Oficial C 3, 05.01.1985, p. 2-3) (versiunea în limba engleză).


Scrisoarea Comisiei
către Statele Membre, SG (89) D/5521 din 27 aprilie 1989 (versiunea în limba engleză).

Scrisoarea Comisiei
către Statele Membre, SG (91) D/4577 din 4 martie 1991 (versiunea în limba engleză).

Anexa
: Informaţiile care trebuie furnizate în vederea notificării, în conformitate cu prevederile articolului 93(3) [actualmente 88(3)] (versiunea în limba engleză).


Liniile directoare privind utilizarea facilităţii de minimis prevăzute în Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru IMM-uri (Scrisoarea din 23 martie 1993) (versiunea în limba engleză).


Anexa: calcularea echivalentului subvenţiei acordate în cazul unui împrumut cu dobândă redusă (versiunea în limba engleză).


Comunicarea Comisiei către Statele Membre privind recuperarea ajutorului ilegal (Jurnalul Oficial C 156, 22.6.1995, p. 5–5) (versiunea în limba engleză).


Ratele dobânzii aplicabile la recuperarea ajutoarelor ilegale (Scrisoarea către Statele Membre din 22 februarie 1995) (versiunea în limba engleză).


Comunicarea Comisiei privind ratele dobânzii aplicabile la recuperarea ajutoarelor ilegale (Jurnalul Oficial C 110, 08.05.2003, p. 21-22) (versiunea în limba engleză).

 

Scrisoarea Comisiei către Statele Membre din 02.05.2003. Comunicarea îşi produce încă efectele în cazul executării de către Statele Membre a ordinelor de recuperare notificate înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (EC) nr. 794/2004, 21 aprilie 2004 (versiunea în limba engleză).

 

Corrigendum la Comunicarea Comisiei privind ratele dobânzii aplicabile la recuperarea ajutoarelor ilegale (Jurnalul Oficial C 110 din 8.5.2003), (Jurnalul Oficial C 150, 27.06.2003, p. 3) (versiunea în limba engleză).


Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului de aplicare a art. 92 şi 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale

 


Notificările şi rapoartele anuale standardizate

 

Scrisoarea Comisiei către Statele Membre din 2 august 1995 (versiunea în limba engleză).


Anexa I: Formatul standardizat de raportare (versiunea în limba engleză).


AnexA II: Formatul standardizat de notificare (versiunea în limba engleză).


Anexa I Partea III.4: Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul regional


Formulare de notificare

 

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 - Formular standard de notificare a ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 88 alin. (3) din Tratatul CE şi de furnizare a informaţiilor privind ajutoarele ilegale


Anexa I Partea I. Informaţii generale


Anexa I Partea a III-a. Fişă de informaţii suplimentare


Anexa I Partea III.1 Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru IMM-uri


Anexa I Partea III.2 Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru formare


Anexa I Partea III.3 Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru ocuparea forţei de muncă

 

Anexa I Partea III.4 Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul regional (disponibile numai în limba engleză)


A. Fişă de informaţii suplimentare privind schemele de ajutoare regionale de investiţii

B. Fişă de informaţii suplimentare privind ajutoarele individuale regionale de investiţii

C. Fişă de informaţii suplimentare privind schemele de ajutoare regionale de operare


Anexa I Partea III.5 Fişă de informaţii suplimentare privind ajutoarele de stat regionale pentru proiectele mari de investiţii

 

Anexa I Partea III.6a Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare: scheme de ajutor

 

Anexa I Partea III.6b Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare: ajutorul individual

 

Anexa I Partea III.7a Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru salvarea întreprinderilor în dificultate: scheme de ajutor

 

Anexa I Partea III.7b Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru salvarea întreprinderilor în dificultate: ajutor individual

 

Anexa I Partea III.8a Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru restructurarea întreprinderilor în dificultate: scheme de ajutor

 

Anexa I Partea III.8b Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru restructurarea întreprinderilor în dificultate: ajutor individual

 

Anexa I Partea III.9 Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru opere cinematografice şi audiovizuale

 

Anexa I Partea III.10 Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru protecţia mediului

 

Anexa I Partea III.11 Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru capitalul de risc


Anexa I Partea III.12 Fişă de informaţii suplimentare pentru sectorul agricol (disponibile numai în limba engleză)


DEZVOLTARE RURALĂ

0. Fişă de informaţii pentru sectorul agricol

A. Ajutor pentru investiţii în exploataţii agricole
B. Ajutor pentru investiţii în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole
C. Ajutor pentru agroecologie şi în favoarea bunăstării animalelor
Cbis. Plăţi Natura 2000 şi plăţi aferente Directivei 2000/60/CE
D. Ajutor pentru compensarea handicapurilor în zone defavorizate
E. Ajutor pentru respectarea normelor
F. Ajutor pentru formarea de agricultori tineri
G. Ajutor pentru pensionare anticipată sau pentru încetarea activităţii agricole
H. Ajutor pentru grupuri de producători
I. Ajutor pentru comasarea terenurilor
J. Ajutor pentru producţia şi comercializarea produselor agricole de calitate
K. Ajutor pentru furnizarea de asistenţă tehnică pentru sectorul agricol
L. Ajutor pentru sectorul creşterii animalelor
M. Ajutor pentru regiunile îndepărtate şi pentru insulele din Marea Egee

GESTIUNEA RISCULUI ŞI A CRIZELOR

N. Ajutor pentru compensarea daunelor aduse producţiei agricole sau mijloacelor de producţie agricolă
O. Ajutor pentru combaterea bolilor animalelor şi plantelor
P. Ajutor la plata primelor de asigurare
Q. Ajutor pentru închiderea capacităţii de producţie, de prelucrare şi de comercializare

ALTE AJUTOARE

R. Ajutor pentru publicitate pentru produsele agricole
S. Ajutor cu privire la scutirea de accize în baza Directivei 2003/96/CE
T. Ajutor pentru sectorul forestier
 

Anexa I Partea III.13.A Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru restructurarea întreprinderilor în dificultate din sectorul aviaţiei

 

Anexa I Partea III.13.B Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru infrastructura în transporturi

 

Anexa I Partea III.13.C Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru transportul maritime

 

Anexa I Partea III.13.D Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru transport combinat

 

Anexa II Formular de notificare simplificatăLimitele de timp ale unei decizii

 

Scrisoarea Comisiei către Statele Membre SG (81) 12740 din 2 octombrie 1981 (versiunea în limba engleză).

 

Scrisoarea Comisiei către Statele Membre din 30 aprilie 1987 (versiunea în limba engleză).

 


Procedura accelerată

 

Comunicarea Comisiei către Statele Membre privind aprobarea accelerată a schemelor de ajutor de stat pentru IMM-uri şi a modificărilor schemelor existente (Jurnalul Oficial C 213, 19.8.1992, p. 10) (versiunea în limba engleză).

 

Procedura accelerată de analiză a notificărilor ajutoarelor de stat pentru ocuparea forţei de muncă (Jurnalul Oficial C 218, 27.7.1996, p. 4–7) (versiunea în limba engleză).

 


Publicarea

 

Scrisoarea Comisiei către Statele Membre din 27 iunie 1989 (versiunea în limba engleză).

 

Scrisoarea Comisiei către Statele Membre din 11 octombrie 1990 (versiunea în limba engleză).

 


Formularele de plângere

 

Formularele de transmitere a plângerilor privind potenţialele ajutoare de stat ilegale (Jurnalul Oficial C 116, 16.05.2003, p. 3-6) (versiunea în limba engleză).

 


Cooperarea dintre instanţele naţionale şi Comisia Europeană

 

Notă privind cooperarea dintre instanţele naţionale şi Comisia Europeană în domeniul ajutorului de stat (Jurnalul Oficial C 312, 23.11.1995, p.8) (versiunea în limba engleză).

 


Vânzări de terenuri şi clădiri de către autorităţile publice


Comunicarea Comisiei din 10.07.1997 privind elementele de ajutor de stat în vânzările de terenuri şi clădiri de către autorităţile publice