logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

Publicaţii de specialitateGhid privind ajutorul de stat - manual de curs
Studiu privind impactul economic şi social al ajutoarelor de stat acordate agenţilor economici care operează în zonele libere din România
Un deceniu de dezvoltare regională
Ghidul privind rolul instanţelor naţionale în domeniul ajutorului de stat
Ghid privind întocmirea evidenţelor specifice în domeniul ajutorului de stat
Cadrul comunitar şi naţional în domeniul ajutorului de stat – vol. I - Culegere de legislaţie naţională şi comunitară în domeniul ajutorului de stat, editată de Consiliul Concurenţei în cadrul Programului „Reţeaua Naţională de Ajutor de Stat”
Cadrul comunitar şi naţional în domeniul ajutorului de stat – vol. II - Culegere de legislaţie naţională şi comunitară în domeniul ajutorului de stat, editată de Consiliul Concurenţei în cadrul Programului „Reţeaua Naţională de Ajutor de Stat”
Cadrul comunitar şi naţional în domeniul ajutorului de stat – vol. III - Culegere de legislaţie naţională şi comunitară în domeniul ajutorului de stat, editată de Consiliul Concurenţei în cadrul Programului „Reţeaua Naţională de Ajutor de Stat”
Categorii de ajutoare de stat exceptate de la obligaţia notificării - Ghid în domeniul ajutorului de stat, editat de Consiliul Concurenţei în cadrul Programului „Reţeaua Naţională de Ajutor de Stat”
Ajutorul de stat în cazul vânzărilor de terenuri şi clădiri de către autorităţile publice - Ghid în domeniul ajutorului de stat, editat de Consiliul Concurenţei în cadrul Programului „Reţeaua Naţională de Ajutor de Stat”
Ghidul privind întocmirea schemelor de ajutor de stat de către iniţiatorii de ajutor de stat din România.
Ghid pentru autorităţile publice locale privind ajutorul de stat.
Ghid privind acordarea ajutorului de minimis.
Ghid transparenţa financiară. Oglinda banului public.
Ghidul beneficiarului de ajutor de stat în zona defavorizată.