logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


 

Procedură informări scheme de ajutor de minimis

 

 

Schemele de ajutor de minimis sunt elaborate de către autoritatea furnizoare (minister, agenţie, primărie etc.) în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

 

In termen de 15 zile de la data adoptării, autoritatea furnizoare transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei actul juridic prin care se instituie/aproba schema de ajutor de minimis.