logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


 

Acordarea de consultanţă

 

 O mare parte din activitatea Consiliul Concurenţei este reprezentată de asistenţa de specialitate acordată atât furnizorilor, cât şi beneficiarilor de ajutor de stat, în vederea asigurării respectării reglementărilor comunitare în materie.

Cum se poate acorda consultanţă?

Prin:

  • elaborarea de adrese de răspuns la solicitările de clarificări în domeniul ajutorului de stat transmise de ministere, autorităţile publice centrale şi locale, beneficiari, persoane fizice şi juridice (firme de consultanţă, avocatură etc.);

  • identificarea, împreună cu autorităţile implicate, a posibilelor soluţii de urmat pentru a nu fi implicate elemente de ajutor de stat, atunci când acest lucru este posibil;

  • formularea de observaţii şi propuneri pe marginea proiectelor de acte juridice prin care se instituie măsuri susceptibile de a constitui ajutor de stat, precum şi pe marginea proiectelor de acte juridice prin care se instituie ajutoare de minimis;

  • organizarea de întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai instituţiilor furnizoare de ajutor de stat şi ai beneficiarilor.