logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

Decizii privind compensarile acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea serviciilor de interes economic general
7Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru Compania de Utilităţi Publice Focşani, notificate de Primăria Municipiului Focşani
11Decizie referitore la sprijinul financiar ce se acordă Companiei Judeţene APA SERV SA Piatra Neamţ, destinat cofinanţării Proiectului 'Imbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în municipiul Piatra Neamţ'
12Decizie referitoare la garanţia acordată de către Consiliul Local al Municipiului Piteşti pentru contactarea unui credit extern,în beneficiul SC APA CANAL 2000 SA Piteşti, destinat cofinanţării Proiectului "Reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apă potabilă în Municipiul Piteşti, judeţul Argeş, România"
17Decizie referitoare la contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern,în beneficiul Regiei Autonome Judeţene de Apă Bistriţa-Năsăud AQUABIS RA, destinat cofinanţării Proiectului "Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare din zona oraşului Bistriţa"
18Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SA UZINA ELECTRICA SA Zalău, notificate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
20Decizie referitoare la sprijinul financiar ce se acordă SC SECOM SA Drobeta Turnu Severin, destinat cofinanţării Proiectului “Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi, România”
21Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC CET ENERGOTERM SA Reşiţa, notificate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
22Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar pentru SC CET SA Iaşi, notificate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
23Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC UZINA TERMOELECTRICA SA Giurgiu, notificate de Ministerul Finanţelor Publice
25Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC TERMON SRL Oneşti, notificate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
26Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC PRODITERM SA Bistriţa
27Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC CET Govora SA, notificate de Ministerul Finanţelor Publice
28Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC TERMICA SA Târgovişte
31Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC TERMOFICARE 2000 SA Piteşti, notificate de Ministerul Finanţelor Publice
32Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă SC “Gospodărie Orăşenească” SA Gheorghieni, notificate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
33Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC CET SA Braşov, notificate de Ministerul Administraţiei şi Internelor
34Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă SC ACVACALOR SA Brad, notificate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
37Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC COLTERM SA Timişoara, notificate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
38Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC CET SA Bacău, notificate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
39Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC TERMICA SA Botoşani
40Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC ENET SA Focşani, notificate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
41Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC TERMICA SA Suceava
44Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă SC ENERGOMUR SA, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
45Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC ELECTROCENTRALE SA Oradea, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
47Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC CET SA Brăila
53Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC UZINA TERMICA SA Comăneşti, notificate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
65Decizie referitoare la sprijinul financiar ce se acordă SC VITAL SA Baia Mare, destinat cofinanţării Proiectului “Reabilitarea şi modernizarea serviciilor de apă şi canalizare în municipiul Baia Mare, Judeţul Maramureş, România”
96Decizie referitoare la sprijinul financiar ce se acordă SC ACVARIM SA Râmnicu Vâlcea, destinat cofinanţării Proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, România”
104Decizie referitoare la garanţia acordată de către Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureş Regiei Autonome Aquaserv Tg. Mureş, pentru contractarea unui credit destinat co-finanţării Proiectului “Reabilitarea alimentării cu apă şi a colectării şi a epurării apelor uzate în oraşul Tg. Mureş”
126Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar acordate în baza OUG nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
210Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar pentru SC TERMOELECTRICA SA, notificate de Ministerul Economiei şi Comerţului

Decizii privind ajutoarele de stat pentru salvare
110Decizie privind ajutorul de stat de salvare pentru SC BĂIŢA SA Ştei
111Decizie privind ajutorul de stat de salvare pentru SC MOLDOMIN SA Moldova Nouă
112Decizie privind ajutorul de stat de salvare pentru CNMPN REMIN SA Baia Mare
113Decizie privind ajutorul de stat de salvare pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" SA Deva
114Decizie privind ajutorul de stat de salvare pentru SC CUPRU MIN SA
115Decizie privind ajutorul de stat de salvare pentru Societatea Comercială Minbucovina SA Vatra Dornei
116Decizie privind ajutorul de stat de salvare pentru Societatea Naţională a Cărbunelui SA Ploieşti
117Decizie privind ajutorul de stat de salvare pentru Societatea Naţională a Lignitului Oltenia SA
118Decizie privind ajutorul de stat pentru salvare ce se intenţionează a se acorda Societăţii Naţionale a Sării SA

Decizii privind ajutoarele de stat pentru restructurare
4Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC ICSH SA Hunedoara, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
5Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC MOLDOFOREST SA Iaşi
15Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC DOBROMIN SA Constanţa, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Statului
16Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC LUGOMET SA Lugoj, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
24Decizie privind ajutorul de stat pentru SC Frimut UTB SA Braşov
30Decizie privind ajutorul de stat SC REMAR SA Paşcani
46Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC UNIREA SA Cluj-Napoca
68Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC HIDROTEHNICA SA Galaţi, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
70Decizie privind ajutorul de stat pentru SC UPRUC TAP-SDV SA Făgăraş
71Decizie referitoare la schema de ajutor de stat pentru restructurarea întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzută de Procedura privind aplicarea schemei de ajutor de stat referitoare la facilităţile acordate la privatizarea societăţilor comerciale mici şi mijlocii aflate în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
89Decizie privind ajutorul de stat pentru SC TIMPURI NOI SA Bucureşti
91Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC URB RULMENTI SA Suceava, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
120Decizie privind ajutorul de stat pentru SC ARTECA SA Jilava
122Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC FORTUS SA Iaşi, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
125Decizie privind ajutorul de stat pentru SC AGMUS SA Iaşi
127Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC RODIPET SA Bucureşti, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
129Decizie privind ajutorul de stat acordat SC FORTPRES CUG SA Cluj-Napoca
130Decizie privind ajutorul de stat ce se acorda SC ENERGOUTILAJ SA Bucureşti
138Decizie privind ajutorul de stat pentru SC UMUC SA Bucureşti
139Decizie referitoare la schema de ajutor de stat pentru restructurarea întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzută de Procedura privind aplicarea schemei de ajutor de stat referitoare la facilităţile prevăzute la art. 15 din OG nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare
143Decizie privind ajutorul de stat pentru SC Metalurgica SA Reghin
144Decizie privind ajutorul de stat ce urmează a se acordă SC UZINA MECANICA SA Băbeni
150Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC FEPA SA Bârlad
151Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC HIDROMECANICA SA Braşov, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
156Decizie privind ajutorul de stat pentru SC GIRUETA SA Jilava
158Decizie privind ajutorul de stat acordat SC LAMDRO SA Drobeta Turnu Severin
163Decizie privind ajutorul de stat notificat de către AVAS ce se acordă SC ICMRS SA Galaţi
167Decizie privind ajutorul de stat pentru SC METAL LEMN SA Craiova, notificat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
180Decizie privind ajutorul de stat acordat SC Mittal Steel SA Iaşi
192Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC NAVOL SA Olteniţa
193Decizie privind ajutorul de stat pentru SC CNF GIURGIU NAV SA Giurgiu
199Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC HIPERION SA Ştei
233Decizie privind ajutorul de stat pentru SC CHIMCOMPLEX SA Borzeşti
249 Decizie privind ajutorul de stat pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" SA Deva
251Decizie privind ajutorul de stat pentru Societatea Naţională a Lignitului Oltenia SA
252Decizie privind ajutorul de stat pentru SC FAUR SA Bucureşti

Decizii privind lipsa caracterului de ajutor de stat al facilitatilor acordate
56Decizie privind ajutoarele de stat acordate SC Mittal Steel SA Galaţi
183Decizie referitoare la măsurile acordate Bancorex şi la privatizarea Băncii Comerciale Române
253Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă CN "Administraţia Porturilor Maritime" SA Constanţa pentru finanţarea proiectului "Terminal de barje în Portul Constanţa"

Decizii privind ajutoarele de stat regionale
1Decizie privind ajutorul de stat ce se intenţionează a se acorda SC TETAROM SA Cluj
2Decizie privind schema de ajutor de stat instituită de Proiectul de Hotărâre a Comitetului de Avizare al Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Proiectului privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
3Decizie privind schema de ajutor de stat instituită de Proiectul de Hotărâre a Comitetului de Avizare al Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Proiectului privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer, provenite din instalaţiile mari de ardere
13Decizie privind schema de ajutor de stat conţinută de Proiectul de Hotărâre a Comitetului de Avizare al Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Proiectului privind promovarea producerii energiei din surse regenerabile de energie
19Decizie privind ajutorul de stat ce se intenţionează a se acorda SC Parc Industrial Gorj SA
43Decizie privind ajutorul de stat ce se intenţionează a se acorda SC Parc Internaţional Craiova SA
52Decizie privind măsurile de sprijin financiar acordate peste limita de intensitate maxim admisa unui numar de 20 de agenţi economici ce activează în zonele defavorizate
55Decizie privind ajutorul de stat ce se intenţionează a se acorda SC GRAELLS & LLOCH INVEST SRL
82Decizie privind recuperarea ajutorului de stat acordat SC ROMNED COMPANY SRL peste limita maximă admisă a intensităţii
123Decizie privind schema de ajutor de stat conţinută de Proiectul de Hotărâre a Comitetului de Avizare al Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Proiectului privind gestionarea deşeurilor lemnoase şi a rumeguşului provenite de la exploatările forestiere şi pomicole şi din industria de prelucrare a lemnului
124Decizie privind schema de ajutor de stat conţinută de Proiectul de Hotărâre a Comitetului de Avizare al Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Proiectului privind reciclarea anvelopelor uzate
140Decizie privind schema de ajutor de stat conţinută de Proiectul de Hotărâre a Comitetului de Avizare al Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Proiectului privind procesarea deşeurilor de sticlă în vederea reciclării
161Decizie privind ajutoarele de stat regionale acordate unor societăţi comerciale la privatizare
162Decizie privind schema de ajutor de stat conţinută de Proiectul de Hotărâre a Comitetului de Avizare al Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Proiectului privind depozitarea deşeurilor
165Decizie privind stoparea acordării de ajutoare de stat agenţilor economici care activează în zonele defavorizate
187Decizie privind schema de ajutor de stat conţinută de Proiectul de Hotărâre a Comitetului de Avizare al Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Proiectului privind controlul şi reducerea emisiilor de compuşi organici volatili
211Decizie privind măsurile aplicate ajutoarelor de stat acordate peste limita de intensitate maxim admisă unor agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în zonele defavorizate
222Decizie privind stoparea acordării de ajutoare de stat agenţilor economici care activează în zonele defavorizate
232Decizie referitoare la schema instituita de Procedura privind aplicarea schemei de ajutor de stat regional referitoare la facilităţile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul societăţilor comerciale privatizate din portofoliul AVAS

Decizii privind ajutoarele de stat pentru productiile cinematografice si de televiziune
6Decizie privind schema de ajutor de stat pentru cinematografie

Decizii privind ajutoare de stat de operare
154Decizie privind măsurile de sprijin financiar acordate CN Loteria Română SA