logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

Decizii privind compensarile acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea serviciilor de interes economic general
1Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC UZINA ELECTRICA SA Zalău, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
2Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC CET ENERGOTERM SA Reşiţa, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
3Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC TERMICA SA Târgovişte, notificate de Ministerul Finanţelor Publice
4Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC COLTERM SA Timişoara, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
5Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC UZINA TERMICĂ SA Calafat, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
6Decizie privind măsurile de sprijin financiar ce se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” SA Târgu Mureş
7Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC CET SA Braşov, notificate de Ministerul Finanţelor Publice
8Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC TERMON SRL Oneşti, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
9Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC ELECTROCENTRALE SA Bucureşti, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
11Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC TERMICA SA Botoşani, notificate de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei şi Internelor
12Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC ELECTROCENTRALE SA Oradea, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
13Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC ELECTROCENTRALE SA Galaţi, notificate de Ministerul Finanţelor Publice
14Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC CET SA Iaşi, notificate de Ministerul Finanţelor Publice
15Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC TERMOFICARE 2000 SA Piteşti, notificate de Ministerul Finanţelor Publice
16Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC CET SA Brăila, notificate de Ministerul Finanţelor Publice
17Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC PRODITERM SA Bistriţa, notificate de Ministerul Finanţelor Publice
18Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC TERMICA SA Vaslui, notificate de Ministerul Finanţelor Publice
19Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC ACVACALOR SA Brad, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
22Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC CET Govora SA, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
23Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC CET Bacău SA, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
24Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC ENET SA Focşani, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
25Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC UZINA TERMOELECTRICA SA Giurgiu, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
26Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC UZINA TERMICA SA Comănesti, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
31Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC CET ARAD SA, notificate de către Ministerul Finanţelor Publice
49Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar pentru SC ENET SA Focşani, notificate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
62Decizie referitoare la garanţia acordată de către Primăria Municipiului Bacău Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, pentru contractarea unui credit destinat cofinanţării Proiectului “Imbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare şi tratare a apelor uzate în municipiul Bacău”
148Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă SC EDILMED SA Medgidia, notificate de către Primăria Medgidia
156Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă SC DETACAN SA Cernavodă, notificat de către Consiliul Local Cernavodă
157Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă SC AQUA - TERMO & SERVICE SA Feteşti
160Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă SC GOSTRANS SA Anina
163Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă Regiei Autonome de Interes Local Hunedoara
186Decizie referitoare la ajutorul de stat ce se acordă SC Compania de Apa Someş SA, notificat de către Ministerul Finanţelor Publice

Decizii privind ajutoarele de stat pentru restructurare
43Decizie referitoare la schema de ajutor de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii prevăzută de art. 26 din OUG nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul AVAS şi consolidarea unor privatizări, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 442/2004
45Decizie privind ajutorul de stat ce urmează a se acorda SC FOSERCO SA Tg.Ocna
54Decizie asupra măsurilor de sprijin financiar acordat SC LAMINORUL SA Brăila de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în conformitate cu prevederile OUG nr. 108/2004
65Decizie privind ajutorul de stat acordat SC ARIS SA Arad
67Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC TEROM SA Iaşi, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
90Decizie privind ajutorul de stat acordat SC PROMEX SA Brăila, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
114Decizie privind ajutorul de stat ce urmează a se acorda SC UZTEL SA Ploieşti
120Decizie privind ajutorul de stat ce urmează a se acorda SC Comefin SA Costeşti, notificat de către AVAS
121Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC MECANEX SA Botoşani, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
123Decizie privind ajutorul de stat ce urmează a se acorda SC Mecanică SA Marşa
130Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC Subansamble Auto SA Sfântu Gheorghe, notificat de către AVAS
147Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC SILVANIA FOREST SA Satu Mare, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
151Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC COMES SA Săvineşti, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
152Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC TRANSTITAN SA, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
153Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC CAHIRO SA Boldeşti Scăieni, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
162Decizie privind ajutorul de stat acordat pentru restructurarea SC GEROM SA Buzău, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
164Decizie privind măsurile de sprijin financiar ce se acordă SC ROSTRAMO SA Tg. Jiu, notificate de căre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
165Decizie privind ajutorul de stat ce urmează a se acorda SC MAT SA Craiova
176Decizie privind ajutorul de stat acordat SC TREMAG SA Tulcea, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
180Decizie privind ajutorul de stat ce urmează a se acorda SC SATURN SA Bucureşti
185Decizie privind ajutorul de stat ce urmează a se acorda SC HIDROSIB SA Sibiu
192Decizie privind ajutorul de stat pentru SC GRANTMETAL SA Bucureşti
193Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC UCM Reşiţa SA
203Decizie privind ajutorul de stat ce urmează a se acorda SC UZINA MECANICA Mârşa SA
204Decizie privind ajutorul de stat ce urmează a se acorda SC IMATEX SA Târgu Mureş
210Decizie privind ajutorul de stat ce urmează a se acorda SC CAROMET SA Caransebeş
216Decizie privind ajutorul de stat ce urmează a se acorda Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare (INCDT) COMOTI Bucureşti

Decizii privind lipsa caracterului de ajutor de stat al facilitatilor acordate
56Decizie privind măsurile de sprijin financiar ce se acordă de către Ministerul Economiei şi Comerţului Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" SA Târgu Mureş
57Decizie privind măsurile de sprijin financiar ce se acordă de către Ministerul Economiei şi Comerţului Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" SA Bucureşti
72Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă de către Ministerul Economiei şi Comerţului Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA BANAT” SA
73Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acorda de către Ministerul Economiei şi Comerţului Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA DOBROGEA” SA
126Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă de către Ministerul Economiei şi Comerţului Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA MOLDOVA” SA
135Decizie privind sprijinul financiar pentru SC “Rompetrol – Rafinare” SA Constanţa, notificat de către Ministerul Finanţelor Publice
150Decizie privind schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor, notificată de către Ministerul Integrării Europene
177Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă de către Ministerul Economiei şi Comerţului Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “ELECTRICA OLTENIA” SA

Decizii privind ajutoarele de stat regionale
101Decizie privind ajutorul de stat ce se intenţionează a se acorda SC SEMA PARC SA Bucureşti, notificat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
122Decizie referitoare la garanţia ce se intenţionează a se acorda de către Ministerul Finanţelor Publice SC HIDROELECTRICA SA
137Decizie privind ajutorul de stat ce se intenţionează a se acorda SC AMITECH DUCTILE SRL Călan, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
184Decizie privind măsurile de sprijin financiar acordate peste limita de intensitate maximă admisă agenţilor economici ce activează în zonele defavorizate
208Decizie privind schema de ajutor de stat instituită de Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Proiectului "Incinerarea deşeurilor periculoase şi sterilizarea deşeurilor provenite din activităţi medicale"
209Decizie privind ajutorul de stat ce se intenţionează a se acorda SC PARC INDUSTRIAL SRL Hunedoara, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
215Decizie privind schema de ajutor de stat instituită de Proiectul de Hatărâre a Comitetului de Avizare al Fondului pentru Mediu pentru aprobarea Proiectului privind epurarea apelor uzate orăşeneşti
227Decizie privind stoparea acordării de ajutoare de stat agenţilor economici care activează în zonele defavorizate
232Decizie privind schema de ajutor de stat aplicabilă unităţilor de cercetare dezvoltare

Decizii privind ajutoarele acordate aeroporturilor
111Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă Companiei Naţionale Aeroportul Internaţional Henri Coandă SA Bucureşti

Decizii privind ajutoarele de stat pentru protectia mediului
133Decizie privind măsurile de sprijin financiar pentru SC TERMICA SA Târgovişte, notificate de Consiliul Local al Municipiului Târgovişte

Decizii privind ajutoarele de stat pentru cercetare si dezvoltare
230Decizie privind schema de ajutor de stat conţinută de Programul Cercetare de Excelenţă - CEEX