logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc

Decizii privind compensarile acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea serviciilor de interes economic general
168Decizie privind notificarea Ministerului Finanţelor Publice referitoare la măsura de sprijin financiar ce urmează a se acorda SC ELECTROCENTRALE SA Bucureşti
180Decizie cu privire la măsura notificată de Ministerul Finanţelor Publice referitoare la garanţiile acordate pentru contractarea unor credite externe de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători 'CFR Călători' SA
269Decizie referitoare la măsura de sprijin financiar ce se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice SC Termoelectrica SA
285Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice SC Hidroelectrica SA
300Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC CET SA Bacău, notificat de Consiliul Local al Municipiului Bacău
301Decizie privind notificarea Ministerului Finanţelor Publice referitoare la măsurile de sprijin financiar pentru Societatea Comercială de Transport cu Metroul “Metrorex” SA
309Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC CET SA Govora, notificat de către Consiliul Judeţean Vălcea
315Decizie privind ajutorul de stat ce se acorda SC CET SA Govora, notificat de către Consiliul Judeţean Vâlcea
331Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale “DISTRIGAZ SUD” SA

Decizii privind ajutoarele de stat pentru restructurare
6Decizie privind autorizarea alocării specifice de ajutor de stat ce se intenţionează a se acorda SC BEGA REAL SA Pleaşa ca parte a schemei de ajutor de stat existentă conţinută de OUG nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare
7Decizie privind autorizarea acordării ajutorului de stat individual pentru SC Lucrări Drumuri şi Poduri SA Iaşi
9Decizie privind autorizarea alocării specifice de ajutor ce se intenţionează a se acorda SC PIPERA SA Bucureşti ca parte a schemei de ajutor de stat existentă conţinută de OUG nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 491/2002
27Decizie privind autorizarea alocării specifice de ajutor ce se intenţionează a se acorda SC HESPER SA Bucureşti ca parte a schemei de ajutor de stat existentă conţinută de OUG nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 491/2002
32Decizie privind autorizarea alocării specifice de ajutor ce se intenţionează a se acorda SC SEPAROM SA Arad ca parte a schemei de ajutor de stat existentă conţinută de OUG nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 491/2002
91Decizie privind autorizarea schemei de ajutor de stat conţinută de art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004, având ca beneficiari agenţi economici aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului
102Decizia privind autorizarea condiţionată a ajutorului de stat ce se intenţionează a se acorda SC GAVAZZI STEEL SA Oţelul Roşu după finalizarea procesului de reorganizare judiciară în care se află societatea
103Decizie privind autorizarea condiţionată a ajutorului de stat ce se intenţionează a se acorda SC INDUSTRIA SÂRMEI SA Câmpia Turzii
114Decizie de autorizare condiţionată a ajutorului de stat individual acordat pentru restructurarea SC COS SA Târgovişte
115Decizie de autorizare condiţionată a ajutorului de stat individual acordat pentru restructurarea SC SIDERURGICA SA Hunedoara
123Decizie de autorizare condiţionată a ajutorului de stat individual acordat SC ROMVAG SA Caracal
124Decizie de autorizare condiţionată a ajutorului de stat ce se acordă SC Combinatul Siderurgic SA Reşiţa
130Decizie de autorizare a ajutorului individual ce se acordă CN TAROM SA
151Decizie privind interzicerea ajutorului de stat notificat de Ministerul Finanţelor Publice pentru SC FOSERCO SA Târgu Ocna ca parte a schemei de ajutor de stat existente, reprezentate de OUG nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările şi completările ulterioare
152Decizie privind interzicerea ajutorului de stat pentru SC STOFE BUHUŞI SA ca parte a schemei de ajutor de stat existente, reprezentate de OUG nr. 40/2002
163Decizie privind autorizarea ajutorului de stat individual pentru SC OPTICA SA Timişoara
165Decizie privind autorizarea ajutorului de stat individual ce se intenţionează a se acorda SC URBIS ARMĂTURI SANITARE SA Bucureşti
171Decizie privind autorizarea ajutorului de stat pentru SC NAVOL SA Olteniţa
240Decizie privind ajutorul de stat notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ce se acordă SC CELHART DONARIS SA Brăila
246Decizie privind ajutorul de stat notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ce se acordă SC IUG SA Craiova
281Decizie referitoare la schema de ajutor de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, privind facilităţi prevăzute de art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind accelerarea procesului de privatizare, cu modificările şi completările ulterioare
296Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC ROFEP SA Urziceni, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
298Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC DERMATINA SA Timişoara, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
304Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC Letea SA Bacău, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
308Decizie privind autorizarea ajutorului de stat ce se acordă SC USG SA Râmnicu Vâlcea
314Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC Şantierul Naval SA Constanţa, notificat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
317Decizie privind ajutorul de stat ce urmează a se acorda SC STOFE BUHUŞI SA
336Decizie referitoare la modificarea ajutorului de stat acordat SC INDUSTRIA SÂRMEI SA Câmpia Turzii, în conformitate cu condiţiile stipulate în Protocolul nr. 2 privind produsele CECO
337Decizie referitoare la modificarea ajutorului de stat acordat SC COST SA Târgovişte, în conformitate cu condiţiile stipulate în Protocolul nr. 2 privind produsele CECO
338Decizie referitoare la modificarea ajutorului de stat acordat SC Combinatul Siderurgic SA Reşiţa, în conformitate cu condiţiile stipulate în Protocolul nr. 2 privind produsele CECO
339Decizie referitoare la modificarea ajutorului de stat acordat SC SIDERURGICA SA Hunedoara, în conformitate cu condiţiile stipulate în Protocolul nr. 2 privind produsele CECO
340Decizie referitoare la modificarea ajutorului de stat acordat SC ISPAT SIDEX SA, în conformitate cu condiţiile stipulate în Protocolul nr. 2 privind produsele CECO

Decizii privind lipsa caracterului de ajutor de stat al facilitatilor acordate
5Decizie privind notificarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor garanţii acordate de stat pentru obţinerea unor credite contractate de SC LEOSER SA Bucureşti, SC BERSER SA Ilfov, SC CODLEA SA Braşov, SC ORSEA SA Oradea, SC AGROSER SRL Craiova, SC LEADER INTERNATIONAL SA Constanţa
8Decizie privind notificarea Ministerului Economiei şi Comerţului referitoare la sprijinul financiar ce urmează a se acorda SC MINBUCOVINA SA Vatra Dornei în vederea reabilitării "Uzinei de săruri" Iacobeni
26Decizie privind măsura notificată de către Ministerul Finanţelor Publice referitoare la intenţia acordării de înlesniri la plată Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” SA
86Decizie privind măsura notificată de Ministerul Finanţelor Publice referitoare la sprijinul financiar ce urmează a se acorda Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA
89Decizie privind măsura notificată de Consiliul Judeţean Constanţa referitoare la sprijinul financiar ce urmează a se acorda Regiei Autonome Judeţene de Apă Constanţa
90Decizie privind măsura notificată de Consiliul Judeţean Braşov referitoare la sprijinul financiar ce urmează a se acorda Regiei Autonome Judeţene APĂ Braşov
105Decizie privind notificarea Ministerului Finanţelor Publice referitoare la garanţia ce urmează a se acorda Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii SA
134Decizie privind notificarea Consiliului Local Oradea în vederea obţinerii autorizării ajutorului de stat ce urmează a se acorda Regiei Autonome Apă Canal Oradea
143Decizie privind notificarea Consiliului Local Sibiu în vederea obţinerii autorizării ajutorului de stat ce urmează a se acorda SC “Apă - Canal” SA Sibiu
157Decizie privind notificarea Consiliului Judeţean Iaşi în vederea obţinerii ajutorului de stat ce urmează a se acorda Regiei Autonome Judeţene de Apă Canal Iaşi
166Decizie privind sprijinul financiar acordat Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA
167Decizie privind notificarea Ministerului Finanţelor Publice referitoare la facilităţile ce urmează a se acorda SN NUCLEARELECTRICA SA
170Decizie privind notificarea Ministerului Finanţelor Publice în vederea obţinerii autorizării ajutorului de stat ce urmează a se acorda Regiei Autonome Judeţene Apă Botoşani
179Decizie cu privire la ajutorul de stat ce se intenţionează a se acorda Regiei Autonome “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi
192Decizie privind notificările schemelor de garantare pentru creditele pe termen scurt, mediu şi lung şi pentru scrisorile de garanţie bancară înaintate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA
227Decizie referitoare la măsura de sprijin financiar ce se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice SC ELECTROCENTRALE SA Deva
228Decizie referitoare la măsura de sprijin financiar ce se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice SC TERMOELECTRICA SA
245Decizie privind notificarea Ministerului Finanţelor Publice referitoare la garanţia ce urmează a se acorda Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii SA
303Decizie referitoare la garanţiile de stat acordate Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, destinate finanţării proiectului “Proiectarea şi Construirea Autostrăzii Braşov-Cluj Napoca-Borş”
316Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SNP PETROM SA, notificat de către Ministerul Economiei şi Comerţului
326Decizie referitoare la măsurile de sprijin financiar ce se acordă CN “Administraţia Naţională a Porturilor Maritime Constanţa” SA

Decizii privind ajutoarele de stat regionale
10Decizie de autorizare condiţionată a modificării schemei de ajutor de stat conţinută de Programul naţional multianual pe perioada 2002-2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
11Decizie privind autorizarea alocării specifice de ajutor ce urmează a se acorda SC TETAROM SA ca parte a schemei de ajutor de stat existentă conţinută de Programul de dezvoltare regională 'Parcuri industriale'
12Decizie privind autorizarea alocării specifice de ajutor către SC SEMA PARC SA Bucureşti, ca parte a schemei de ajutor de stat existentă conţinută de art. 7 din OG nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
13Decizie privind autorizarea alocării specifice de ajutor SC BREM COMPANY SA ca parte a schemei de ajutor de stat existentă conţinută de art. 7 din OG nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
28Decizie privind autorizarea alocării specifice de ajutor ce se intenţionează a se acorda SNP PETROM S.A. ca parte a schemei de ajutor de stat existentă conţinută de OUG nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 491/2002
29Decizie privind autorizarea alocării specifice de ajutor ce se intenţionează a se acorda SC RESIAL SA Alba Iulia ca parte a schemei de ajutor de stat existentă conţinută de OUG nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 491/2002
30Decizie privind autorizarea alocării specifice de ajutor ce se intenţionează a se acorda SC TURNATORIA CENTRALĂ ORION SA Câmpina ca parte a schemei de ajutor de stat existentă conţinută de OUG nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare aprobată şi modificată prin Legea nr. 491/2002
31Decizie privind autorizarea alocării specifice de ajutor ce se intenţionează a se acorda SC FARTEC SA Braşov ca parte a schemei de ajutor de stat existentă conţinută de OUG nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 491/2002
33Decizie privind autorizarea alocării specifice de ajutor ce se intenţionează a se acorda SC COMPANIA ENERGOPETROL SA Câmpina ca parte a schemei de ajutor de stat existentă conţinută de OUG nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 491/2002
34Decizie privind autorizarea alocării specifice de ajutor ce se intenţionează a se acorda SC ROVA SA Roşiorii de Vede ca parte a schemei de ajutor de stat existentă conţinută de OUG nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 491/2002
107Decizie privind autorizarea alocării specifice de ajutor de stat ce se intenţionează a se acorda SC ANTENA 1 SA ca parte a schemei de ajutor de stat existentă conţinută de OUG nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 491/2002
119Decizie de autorizare a ajutorului de stat individual acordat SC AUTOMOBILE DACIA SA Piteşti
148Decizie privind autorizarea modificării schemei de ajutor de stat existente conţinută de programul de dezvoltare regională “Parcuri industriale”
155Decizie privind autorizarea ajutorului individual ce urmează a se acorda SNP Petrom SA
169Decizie privind ajutoarele de stat prevazute de art. 38 alin. (3) si (4) din Codul Fiscal care se acorda conform schemei de ajutor de stat prevazuta de art. 14 din Proiectul de modificare si completare a Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
206Decizie privind alocarea specifică de ajutor de stat pentru SC Ploieşti Industrial Parc SA , ca parte a schemei de ajutor de stat conţinută de Programul de dezvoltare “Parcuri industriale”, notificată de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
224Decizie privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru stimularea ocupării forţei de muncă "Credite rambursabile cu dobândă preferenţială pentru crearea de noi locuri de muncă", prevăzută la art. 86 din Proiectul de modificare şi completare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
278Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC Industrial Parc SRL Galaţi, notificat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
295Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC Rompetrol Industrial Parks SA Năvodari, notificat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
297Decizie privind modificarea ajutorului de stat acordat SC Automobile Dacia SA Piteşti
320Decizie privind ajutorul de stat ce se acordă SC PARCUL INDUSTRIAL SA Cugir, notificat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor

Decizii privind ajutoarele de stat pentru ocupare si formare profesionala
225Decizie privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru stimularea ocupării forţei de muncă "Angajarea de persoane cu handicap", prevăzută la art. 85 din Proiectul de modificare şi completare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
226Decizie privind schema de ajutor de stat pentru instruirea angajatţilor "Pregătirea profesională", prevăzută la art. 481 din Proiectul de modificare şi completare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Decizii privind ajutoarele de stat pentru IMM-uri
305Decizie referitoare la schema de ajutor de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii - Programul multianual pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit
319Decizie referitoare la schema de ajutor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii - Program naţional de înfiinţare şi dezvoltare a incubatoarelor de afaceri în România

Decizii privind ajutoarele de stat pentru industria carbonifera
164Decizie privind autorizarea ajutorului de stat individual ce se intenţionează a se acorda SC MINIERA BANAT SA Anina
249Decizie privind ajutorul de stat notificat de către Ministerul Finanţelor Publice ce se acordă SC CNH SA Petroşani

Decizii privind ajutoarele de stat existente
126Decizie privind notificarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului referitoare la ajutoarele de stat acordate SC SIDERCA SA Călăraşi în perioada 1993-1999