logo_cc

Consiliul Concurenței

Rețeaua Națională de Ajutor de Stat

logo_renasc


 

Legislaţie naţională abrogată

 

 

Hotărârea de Guvern nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2007 - 2013


Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare

 

Legea nr. 143 /1999 privind ajutorul de stat, republicata

 

Regulament privind forma, conţinutul şi alte detalii  ale notificării unui ajutor de stat


Anexa nr. 1 Date şi informaţii cu caracter general

Anexa nr. 2 Formular de informaţii suplimentare privind ajutorul de stat pentru IMM-uri

Anexa nr. 3 Formular  de informaţii suplimentare privind ajutorul de stat pentru instruirea angajaţilor

Anexa nr. 4 Formular  de informaţii suplimentare privind ajutorul de ocuparea a forţei de muncă

Anexa nr. 5 Formular  de informaţii suplimentare privind ajutorul de stat regional

Anexa nr. 6 Formular de cerere de informaţii suplimentare privind ajutorul care intră sub incidenţa Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii

Anexa nr. 7 Formular de cerere de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru cercetare şi dezvoltare: scheme de ajutor

Anexa nr. 8 Formular de cerere de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru cercetare şi dezvoltare: ajutor individual

Anexa nr. 9 Formular pentru informaţii suplimentare privind ajutorul de stat pentru salvarea firmelor în dificultate: scheme de ajutor de stat

Anexa nr. 10 Formular pentru informaţii suplimentare pentru salvarea firmelor în dificultate: ajutor individual

Anexa nr. 11 Formular pentru informaţii suplimentare privind ajutorul de stat pentru restructurarea firmelor în dificultate: scheme de ajutor de stat

Anexa nr. 12 Formular pentru informaţii suplimentare pentru restructurarea firmelor în dificultate: ajutor individual

Anexa nr. 13 Formular conţinând  informaţii suplimentare privind ajutorul pentru protecţia mediului

Anexa nr. 14 Formular de informatii suplimentare privind ajutorul de stat pentru capitalul de risc

Anexa nr. 15 Formular pentru informaţii suplimentare privind ajutorul de stat pentru restructurarea firmelor în dificultate din sectorul aerian

Anexa nr. 16 Formular de informatii suplimentare privind ajutorul de stat petru infrastructura de transport

Anexa nr. 17 Formular de informatii suplimentare asupra ajutorului pentru transportul maritim

Anexa nr. 18 Formular de informatii suplimentare privind ajutorul pentru transportul mixt

 

Regulament privind procedurile de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de stat 


Anexa nr. 1A Fişa privind ajutoarele de stat acordate în trim. ....... anul ........

Anexa nr. 1B Fişa privind ajutoarele de stat individuale acordate în trimestrul ...... anul ......

Anexa nr. 1C Fişa centralizatoare

Anexa nr. 1D Fişa privind ajutoarele cu caracter social acordate în trimestrul ......... anul .......

Anexa nr. 1E Fişa privind ajutoarele pentru înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepţionale, acordate în baza ................... , în trimestrul ......... anul .......

Anexa nr. 2 Clasificarea şi codificarea obiectivelor ajutorului de stat

 

Regulament privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute de Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat

 

Regulament privind procedura de investigaţie în materia ajutorului de stat  

 

Regulament privind Registrul ajutoarelor de stat


Regulament din 13 iunie 2005 privind Registrul ajutoarelor de stat


Regulament privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare 


Anexa Exemplu privind calcularea echivalentului bănesc al unui împrumut cu dobândă subvenţionată

 

Regulament cu privire la forma, conţinutul şi alte detalii prevăzute de plângerea privind ajutorul de stat pretins ilegal


Anexa Formular cu privire la conţinutul plângerii privind un ajutor de stat pretins ilegal

 

Regulament privind ajutorul de stat regional


Anexa nr. 1 Lista produselor agricole cărora nu li se aplica dispoziţiile prezentului regulament

Anexa nr. 2 Echivalentul subvenţiei nete a unui ajutor pentru investiţii

 

Regulament multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii


Anexa nr. 1 Definiţia sectorului siderurgic în sensul Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii

Anexa nr. 2 Definiţia industriei autovehiculelor în sensul Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii

Anexa nr. 3 Definiţia industriei fibrelor sintetice în sensul Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii

Anexa nr. 4 Formular de notificare

 

Regulament multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investiţii în sectoare industriale nespecifice 


Anexa Formularul de notificare a ajutoarelor de stat care cad sub incidenţa Regulamentului multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investiţii în sectoare industriale nespecifice

 

Regulament privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii


Anexa Lista produselor agricole cărora nu li se aplica dispoziţiile prezentului regulament

 

Regulament privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate 


Anexa Formula de calculul al valorii maxime a ajutorului pentru salvare putând face obiectul  procedurii simplificate

 

Regulament privind ajutorul de stat pentru salvare si restructurare si ajutorul de stat pentru închidere în sectorul siderurgic

 

Regulament privind ajutorul de stat pentru cercetare şi dezvoltare


Anexa nr. 1 Costurile de cercetare şi dezvoltare eligibile în scopul calculării intensităţii ajutoarelor de stat

Anexa nr. 2 Informaţii suplimentare care vor fi furnizate în notificarea prevăzută la art. 15 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicata, pentru cercetare şi dezvoltare (scheme, alocări specifice de ajutoare acordate în cadrul unei scheme aprobate şi ajutoare individuale)

 

Regulament cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului

 

Regulament privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere


Anexa nr. 1 Definirea costurilor prevăzute la art. 9

Anexa nr. 2 Formularul A. 1. Informaţii privind producţia carbonifera in anul 2004

Anexa nr. 3 Formularul A .2 Informaţii legate de anul carbonifer de producţie 2004

Anexa nr. 4 Formularul D Informaţii referitoare la investiţie (art. 6 din prezentul Regulament)

 

Regulament privind ajutoarele de stat acordate în industria contrucţiilor de nave

   

Regulament privind ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă

 

Regulament privind ajutorul de stat pentru instruirea angajaţilor

 

Regulament privind ajutorul de stat pentru producţia cinematografică şi de televiziune


Anexa: Formular pentru informaţii suplimentare privind ajutorul de stat pentru producţii cinematografice şi de televiziune

 

Regulament privind ajutorul de stat sub forma compensărilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea serviciilor de interes economic general

 

Regulament privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi

 

Instrucţiuni privind ajutorul de stat acordat sub forma garanţiilor

 

Instrucţiuni privind încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi   mici şi mijlocii


Anexa nr. 1 Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

Anexa nr. 2 Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

Anexa nr. 3 întreprinderile partenere

Anexa nr. 4 întreprinderi legate

 

Instrucţiuni privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian

 

Instrucţiuni privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului maritim

 

Instrucţiuni privind vânzările de terenuri şi/sau clădiri de către autorităţile publice

 

Instrucţiuni privind ajutorul de stat în domeniul asigurării creditelor  pentru export pe termen scurt

 

Instrucţiuni privind ajutorul de stat şi capitalul de risc

 

Instrucţiuni privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal si a celui interzis


Hotărârea de Guvern nr. 946 din 19 iulie 2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale